Świętokrzyscy ratownicy pola walki

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej zakończyła cykl kursów Combat Lifesaver – ratownika pola walki. Szkolenia zostały przeprowadzone w dniach 7-10 listopada oraz 5-12 grudnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tytuł Ratownika Pola Walki uzyskało 53 żołnierzy.

Świętokrzyscy ratownicy pola walki


Kurs Ratowników Pola Walki został zorganizowany przez 10 Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej przy akredytacji Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Szkolenie przygotował i nim kierował ppor. Marcin Bugajski ze 103 batalionu lekkiej piechoty, akredytowany instruktor WCKM. Instruktorami kursu byli żołnierze z 19 Brygady Zmechanizowanej, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 18 pułku rozpoznawczego oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady OT.

Proces szkoleniowy wspierali również ratownicy z 11 Małopolskiej Brygady OT. Kurs odbył się w trzech terminach, 7-10 listopad, 5-8 oraz 9-12 grudnia na obiektach 103 batalionu lekkiej piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do szkolenia przystąpili żołnierze z 18 pułku rozpoznawczego,10 ŚBOT oraz OSŻW, łącznie 91 osób. Natomiast ukończyło z pozytywnym wynikiem i uzyskaniem tytułu „Ratownik Pola Walki” - 53 żołnierzy.

Kurs rozpoczął test wiedzy sprawdzający samokształcenie, które mieli zrealizować żołnierze przed szkoleniem. Następnie 3 dni przepełnione głównie szkoleniem praktycznym w warunkach zbliżonych do realnych. Zagadnienia obejmowały min.: ocenę obrażeń rannego – badanie urazowe, rozpoznawanie, tamowanie i zaopatrywanie krwotoków, postępowanie z ranami klatki piersiowej i odbarczenie odmy, udrożnianie, ocena i kontrola dróg oddechowych, meldunek MEDEVAC, sposoby ewakuacji pola walki. Szkolenie praktyczne było realizowane za pomocą przygotowanych scenariuszów, które zakładały konkretne zdarzenia w których pozoranci z przygotowanymi ranami symulowali odpowiednie urazy. Żołnierzy na żywo w warunkach taktycznych opatrywali, tamowali silnie krwawiące rany, opatrywali amputowane kończyny i ewakuowali poszkodowanych. Ostatniego dnia został przeprowadzony egzamin, teoretyczny w formie testu oraz praktyczny również w zbliżonych do realnych warunkach pola walki.

Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE, będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy oraz realizacji procedury ewakuacji medycznej – podkreśla ppor. Marcin Bugajski.

Kurs CLS dedykowany jest dla żołnierzy bez wykształcenia medycznego na potrzeby przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w środowisku taktycznym. Tematyka kursu wykracza poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i koncentruje się wokół zagadnień związanych z najczęściej występującymi na polu walki urazami i obrażeniami.

Wojska Obrony Terytorialnej kładą szczególny nacisk na kompetencje medyczne żołnierzy, gdyż docelowo co 6 żołnierz WOT powinien posiadać umiejętności z zakresu  udzielania pomocy medycznej. W składzie sekcji lekkiej piechoty tzw. „Wspaniałej dwunastki”, czyli podstawowego elementu bojowego WOT, jest aż dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik, których zadania polegają m.in. na ratowaniu zdrowia i życia członków sekcji podczas działań bojowych, udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas działań kryzysowych. Elementy pierwszej pomocy, badania urazowego czy ewakuacji poszkodowanego z pola walki wpisane są już w program szkolenia podstawowego i realizowane również w dalszych etapach szkolenia terytorialsów. Szczególnie cenna dla WOTu jest możliwość wykorzystania umiejętności medycznych posiadanych przez żołnierzy-ochotników, nie tylko w ramach wykonywanych czynności służbowych, ale również w życiu codziennym.

Świętokrzyscy ratownicy pola walki


BP 10.ŚBOT

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------