Kielecka spółka zatrudniała nielegalnie 73 obywateli Ukrainy

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kielcach zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z kieleckich firm budowlanych.

Kielecka spółka zatrudniała nielegalnie 73 obywateli Ukrainy


Prezes zarządu spółki powierzył nielegalne wykonywanie pracy 73 obywatelom Ukrainy. Cudzoziemcy zatrudnieni byli na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę oraz na warunkach niezgodnych z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy, tym samym bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. Popełnione wykroczenie narusza zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto Polak zarządzający spółką nie powiadomił w ustawowym terminie Wojewody Świętokrzyskiego o niepodjęciu pracy przez 58 obywateli Ukrainy.

Dodatkowo podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcom, nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 24 obcokrajowców oraz o niepodjęciu zatrudnienia przez 47 obywateli Ukrainy.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Spółce grozi kara grzywny nawet do 30 tys. złotych. Odpowiedzialność poniosą również nielegalnie wykonujący pracę cudzoziemcy.

BP KOSG

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------