Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach (MAPA)

W związku ze zbliżającym się okresem Wszystkich Świętych Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie kieleckich cmentarzy. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od 30.10.2017 r. (poniedziałek) od godz. 06.00 do 01.11.2017 r. (środa) do godz. 22.00.

1. Cmentarze przy ulicach: Ściegiennego i Spokojnej
Ulicami jednokierunkowymi będą:
- ul. Sołtysiaka „Barabasza” na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów;
- ul. Kwasa na odcinku od ul. Mahometańskiej do ul. Sołtysiaka „Barabasza”;
- ul. Spokojna na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Langiewicza;
- ul. Langiewicza na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda;
- ul. Zgoda na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda oraz od ul. Miodowicza do ul. Mała Zgoda;
- ul. Mała Zgoda od ul. Zgoda do Ściegiennego,
- ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Sołtysiaka Barabasza do ul. Husarskiej.
Natomiast na odcinku ul. Ściegiennego od pl. J. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka „Barabasza” będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

2. Cmentarz przy ul. Zagnańskiej
- po przeciwnej stronie cmentarza obowiązywać będzie dotychczasowy zakaz zatrzymywania pojazdów;

3. Cmentarz w Cedzynie
- wzorem lat ubiegłych, utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost. O zmianach w organizacji ruchu informowały będą odpowiednie znaki: oznakowanie pionowe (znaki F-10) i oznakowanie poziome (naklejane strzałki na jezdni );
- przystanek MPK przeniesiony zostanie za skrzyżowanie drogi gminnej (dawna DK 74) z ul. Cmentarną (autobusy nie będą wjeżdżały w ulicę Cmentarną);
na ulicy Cmentarnej obowiązywały będą zakazy zatrzymywania się pojazdów po obydwu stronach;
- na drodze gminnej za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach;
dla zapewnienia sprawnej organizacji ruchu na przy cmentarnym parkingu funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej będą nadzorowali ruch pojazdów

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zwraca się z apelem do kierujących, aby w miarę możliwości jako drogę dojazdową do cmentarza wybierali ulicę Sandomierską a nie drogę S74.

4. Komunikacja zbiorowa
W związku ze zmianą organizacji ruchu, o trasach objazdów linii autobusowych, pasażerowie będą mogli zapoznać się z wcześniej zamieszczonych przez Zarząd Transportu Miejskiego rozkładów jazdy i informacji.
W związku ze znacznym wzrostem liczby pojazdów samochodowych może dojść do powstania zatorów na ulicach prowadzących do cmentarzy. Apelujemy do użytkowników dróg do korzystania w miarę możliwości z komunikacji miejskiej, gdyż MPK w tych dniach uruchamia (jak co roku) dodatkowe linie autobusowe.

5. Parking
Dla kierujących udających się na cmentarz przy ul. Ściegiennego dostępny będzie parking przy pomniku Homo Homini, stadionie Kolporter Arena oraz przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

6. Uwagi końcowe
W przypadku zaistnienia konieczności, na wniosek Policji czas trwania zmienionej organizacji ruchu może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach (MAPA)