Zmarł były prezes Wodociągów Kieleckich

Ósmego sierpnia 2018 r. zmarł Jerzy Adamski, wieloletni dyrektor i prezes Wodociągów Kieleckich, pierwszy szef przedsiębiorstwa w obecnym kształcie terytorialnym.

  Zmarł były szef Wodociągów Kieleckich

Stanowisko dyrektora Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach (w 1997 r. przekształconego w Wodociągi Kieleckie) objął 8 września 1992 r. W tym okresie duże Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podzieliło się na mniejsze podmioty, a kielecki związek objął terytorium Kielc oraz gmin Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk, które obsługuje do dzisiaj.
Po przekształceniu związku w spółkę Wodociągi Kieleckie w 1998 r. objął funkcję prezesa zarządu.

W tym okresie spółka rozbudowywała i modernizowała infrastrukturę wodociągową m.in. w dzielnicach Niewachlów, Zalesie, Baranówek-Kawetczyzna, Sitkówka i Ostragórka. Powiększono sieć na osiedlach Podhale, Ślichowice-2, Dąbrowa i Barwinek. Skanalizowano dzielnicę Białogon. W 1993 został uroczyście zamknięty kanał awaryjny, którym ścieki trafiały do rzeki Bobrzy, gdy nie była ich w stanie przyjąć oczyszczalnia w Sitkówce. Zamknięcie kanału było możliwe dzięki modernizacji i rozbudowie oczyszczalni. W 1996 r. w Kielcach dokonano pierwszej renowacji sieci metodą bezwykopową (ulice Mała i Silniczna).

Jerzy Adamski stanowisko prezesa zajmował do 2000 roku, kiedy zakończył pracę w Wodociągach Kieleckich.