Wójt z Nowin powinien oddać nielegalnie pobrane z gminy pieniądze

Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny powinien oddać bezprawnie pobrane publiczne pieniądze. Chodzi o zawyżoną wartość wynagrodzenia.

Wójt z Nowin powinien oddać nielegalnie pobrane z gminy pieniądze


Zwrotu domaga się od niego Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, która przeprowadziła w gminie kontrolę. Wójt Nowaczkiewicz nie zastosował się do uchwały rady gminy i wypłacał sobie bezprawnie zawyżoną kwotę wynagrodzenia.

Przypomnijmy, że o obniżeniu pensji wójta zdecydowała poprzednia rada gminy podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej 12 lipca 2018 roku. Radni poprzedniej kadencji zarzucali Nowaczkiewiczowi rozrzutność oraz zadłużanie gminy. Na początku 2018 roku w całym regionie było głośno na temat nagród jakie wójt Sebastian Nowaczkiewicz rozdał swoim pracownikom. Astronomiczna kwota ponad 6 milionów złotych wydana na nagrody, premie oraz dodatki specjalne wzbudziła niedowierzanie mieszkańców gminy i regionu.

Rozrzutność publicznych środków z budżetu gminy poskutkowała tym, że wójt Nowaczkiewicz nie otrzymał pod koniec czerwca 2018 roku od radnych absolutorium z wykonania budżetu gminy. Radni zarzucali wówczas włodarzowi, że zadłużył gminę zaciągając kredyt na pokrycie deficytu w kwocie ponad 13 milionów złotych.

Przeprowadzona w 2020 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola ujawniła, że wójt Nowaczkiewicz nie zastosował się do uchwały rady gminy z 12 lipca 2018 roku.

"Uchwałą nr XLV/533/18 Rady Gminy z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Pana Sebastiana Nowaczkiewicza dostosowano wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego do kwot nieprzekraczających ich maksymalnego poziomu wynikającego z Tabeli I (część B) załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia. Przedmiotowa uchwała ustaliła miesięczne wynagrodzenie Wójta w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.400,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.000,00 zł oraz dodatek specjalny w kwocie 880,00 zł. Ponadto zgodnie z § 1 pkt 2 ww. uchwały Wójtowi przysługiwał zgodnie z odrębnymi przepisami dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia stosownie do § 4 przedmiotowej uchwały." - czytamy w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

"W okresie lipiec-październik 2018 r.wynagrodzenia Wójta było naliczane i wypłacane w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w uchwale nr RG-II/5/14 z dnia 8 grudnia 2014 r., tj.: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5.900,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł oraz dodatek specjalny w kwocie 2.730,00 zł. Do naliczenia i w rezultacie do wypłacenia wynagrodzenia Wójta w okresie od dnia 12 lipca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. nie zastosowano postanowień uchwały nr RGXLV/553/18 Rady Gminy z dnia 12 lipca 2018 r." - informuje Regionalna Izba Obrachunkowa w wystąpieniu pokontrolnym.

We wnioskach pokontrolnych RIO nakazuje: "Podjąć zgodne z prawem działania mające na celu dokonanie zwrotu do budżetu wynagrodzenia Wójta wypłaconego w zawyżonych kwotach za okres 12.07-31.10.2018 r. mając na uwadze postanowienia uchwały Nr RG-XLV/553/18 Rady Gminy z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające wynagrodzenie Wójta zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych."

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przeprowadziła w okresie od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 13 marca 2020 r. (z przerwami) w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny za 2018 rok i inne wybrane okresy. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, które powstały na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Gminy Sitkówka-Nowiny.

W liczącym 32 strony wystąpieniu pokontrolnym Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje także nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień publicznych na opracowanie gazety lokalnej Głos Nowin. Wykryto także nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia w ramach projektu cytologicznego oraz konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. nawiązywania współpracy, mediów i promocji Gminy. Przytoczone nieprawidłowości dotyczą przyjaciółki wójt Nowaczkiewicza, która obecnie zajmuje w gminie stanowisko kierownicze. O ustawionych przez wójta Nowaczkiewicza zamówieniach pisaliśmy ostatnio w artykule: Sebastian Nowaczkiewicz ustawiał zamówienia na swoją przyjaciółkę.

Wójt Nowaczkiewicz nie zgodził się z wnioskami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym. Jak informuje Zbigniew Rękas, zastępca prezesa RIO, w dniu 15 lipca 2020 r. wpłynęły od wójta gminy Sitkówka-Nowiny zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych zawartych w ww. wystąpieniu, które zostaną rozpatrzone przez Kolegium Izby w ciągu 30 dni.

Odpowiedzi

Ten typ nie powinien spogladac w lustro, klamal i bedzie klamal dopoty dopuki tu bedzie, ale jak moze rozmawiac z rodzina??? Jak wszedzie mija sie z prawda, masakra

Jako mieszkańcy tej gminy mamy nadzieję, że w końcu skończy się ta farsa a kłamczuszka spotka zasłużona kara. Trzeba szanować swoich wyborców i zrobić coś dla nich a nie tylko sobie nabijać kieszenie. Wierzymy w sprawiedliwość.

rozumiem, że pan Alojzy Bombel pisze w imieniu wszystkich mieszkańców gminy?

ORTOGRAFIA !!! (wstyd). A na marginesie - co to ma znaczyć ,,nie powinien spoglądać w lustro,, ?

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------