Wieloletni dyrektor ustępuje ze stanowiska

Kolejne zmiany kadrowe w samorządowych instytucjach. Aleksander Słoń przestał pełnić funkcję dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków.

Wieloletni dyrektor ustępuje ze stanowiska


Aleksander Słoń pracował jako dyrektor MZB w Kielcach od 2004 roku. Przestał pełnić tę funkcję, ale jak poinformował Urząd Miasta, pozostanie w instytucji, lecz będzie pracował na innym stanowisku. Wynika to z tego, że jest w wieku ochronnym przed przejściem na emeryturę.

Obowiązki Aleksandra Słonia przejął dotychczasowy zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków, czyli Krzysztof Miernik. Kielecki ratusz zapowiedział, że wkrótce ma być ogłoszony konkurs na szefa tej instytucji.

S.D. 02.07.2019