W regionie przybędzie żłobków oraz świetlic dla młodzieży

Na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd Województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania o łącznej wartości blisko 29 mln zł dla 42 projektów „miękkich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ich efektem będzie m. in. uruchomienie w regionie świętokrzyskim nowych żłobków i świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, a także rozwój szkolnictwa zawodowego oraz nowe szkolenia dla osób dorosłych.

 W regionie przybędzie żłobków oraz świetlic dla młodzieży


- Wśród projektów, którym Zarząd Województwa zdecydował się przyznać dofinansowanie, jest dziesięć dotyczących wspierania dzieci i młodzieży w ramach świetlic środowiskowych – mówi wicemarszałek Renata Janik. – Łączna wartość tych projektów to 3,7 mln zł. Dzięki tym pieniądzom można będzie zapewnić młodym ludziom z terenów wiejskich naszego regionu dostęp do miejsc, w których mogą wartościowo spędzić czas pod okiem wykwalifikowanych wychowawców, nadrobić zaległości w nauce albo rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dodatkową wartością takich projektów jest wsparcie psychologiczne i prawne, z którego mogą korzystać rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności wychowawcze.

Wśród projektów, obejmowanych dofinansowaniem, najwyższa kwota – ponad 14 mln zł – została przyznana projektom przewidującym podnoszenie kompetencji zawodowych osób dorosłych, poprzez różnego rodzaju kursy i szkolenia.

Blisko 5 mln zł trafi do świętokrzyskich techników i szkół branżowych. Dzięki tym funduszom przeprowadzone zostaną kursy oraz staże w firmach dla uczniów, nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje, a same placówki będą mogły zakupić nowoczesne wyposażenie do pracowni zawodowych.