Większe dotacje dla strażaków

Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne otrzymały właśnie zwiększone dotacje rządowe. O decyzji tej, podjętej na mocy tak zwanej ustawy modernizacyjnej, poinformowano podczas specjalnej konferencji prasowej z udziałem wojewody Agaty Wojtyszek, wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, senatora RP Krzysztofa Słonia oraz prezesa OSP w Klimontowie Mirosława Kwapińskiego.

Większe dotacje dla strażaków

Do końca 2020 roku świętokrzyscy strażacy otrzymają łącznie przeszło 22 miliony złotych. Pozyskana kwota zostanie przeznaczona między innymi na remonty strażnic w Chmielniku i jednostek gaśniczo-pożarniczych w Kielcach oraz na zakup najnowocześniejszych urządzeń, takich jak sprzęt teleinformatyczny, środki ochrony indywidualnej czy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pozwoli też na podniesienie płac funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych straży.

Warto dodać, iż dotacje wzrosły z 3 milionów złotych w roku 2016 do 5 milionów w roku 2017. Jest to efekt ustawy o „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” obowiązującej od ubiegłego roku i zmieniającej zasady podziału pieniędzy.

Paulina Kalinowska 13.02.2018