Urodziny świetlic środowiskowych w gminie Zagnańsk

Minął rok od utworzenia w gminie Zagnańsk dwóch placówek wsparcia dziennego. Jest to wspaniała okazja dla pracowników, wychowanków świetlic oraz ich rodzin, a także przedstawicieli władz lokalnych oraz innych zaproszonych gości do wspólnego spotkania i świętowania.

Urodziny świetlic środowiskowych w gminie Zagnańsk

Placówki wsparcia dziennego w Umrze i w Samsonowie powstały dzięki partnerstwu Fundacji Alter Edu, Stowarzyszenia Integracja i Rozwój oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku, owocem którego był projekt "Świetlica, rodzina, rozwój - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków świetlic. Przez pięć dni w tygodniu oferujemy opiekę, pomoc w nauce, zajęcia z wykwalifikowanymi instruktorami, tj. zajęcia językowe, rytmiczno-taneczne, naukę gry na różnych instrumentach, zajęcia z informatyki i robotyki, a także specjalistyczną terapię logopedyczną. Dodatkowo, każdy z wychowawców prowadzi cykliczne warsztaty autorskie, dzięki którym dzieciaki nie tylko poznają świat, ale także rozwijają kreatywność oraz umiejętności manualne. Zależy nam również na tym, by poprzez pokazywanie różnorodności świata, uczyć naszych wychowanków tolerancji w stosunku do odmiennych kultur. Dlatego do współpracy chętnie zapraszamy zagranicznych wolontariuszy - mówi Anna Suchoń-Jasik, kierownik placówek.

Świetlice środowiskowe w Umrze i w Samsonowie są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 13-19. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Spotkanie urodzinowe odbędzie się w dniu 12 października w świetlicy w Umrze 76. Uroczyste otwarcie spotkania o godz. 17:00.

Fundacja Alter Edu swoją działalność rozpoczęła pod koniec 2014 roku. Od początku istnienia członkowie organizacji tworzą kilka cyklicznych wydarzeń, m.in. Międzykulturowe Kino Letnie w ruinach Huty „Józef” w Samsonowie oraz kielecką edycję Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie. We wrześniu 2016 roku Fundacja uruchomiła dwie Placówki Wsparcia Dziennego w gm. Zagnańsk, w których 80 wychowanków z tej gminy otrzymuje wsparcie, pomoc w nauce oraz możliwość udziału w różnych, nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych.

Więcej informacji o Fundacji Alter Edu i jej działaniach można znaleźć na stronie alteredu.pl