Unikatowe znalezisko w Muzeum Wsi Kieleckiej

Podczas przeprowadzonej wczoraj (25 stycznia 2012 r.) wizji lokalnej na dziedzińcu Dworku Laszczyków ustalono, że odkryte podczas remontu zabytkowe elementy architektury, są cennym znaleziskiem historycznym.

Unikatowe znalezisko w Muzeum Wsi Kieleckiej

Okazało się, że odkryte kamienie są fragmentami m.in. XVII-wiecznych portali wykonanych z bolechowickiego marmuru, które pochodzą z dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Wśród znalezionych elementów znajdują się także: jeden marmurowy stopień, którego pochodzenie przypisywane jest także Pałacowi Biskupów Krakowskich oraz fragment kolumny, który jeszcze nie został rozpoznany.

Kamienie zostały wykopane podczas prac ziemnych, które towarzyszyły remontowi siedziby Muzeum Wsi Kieleckiej. Zostały wydobyte i fachowo zabezpieczone, ponieważ od początku, pracownicy muzeum podejrzewali, że pochodzą one z pałacu. Muzeum Wsi Kieleckiej przekazało je do Muzeum Narodowego w Kielcach.

Podczas wizji lokalnej oglądali je pracownicy obu muzeów oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. Zastanawiające jest jakim sposobem elementy te trafiły w okolice dworku Laszczyków. Prawdopodobnie zostały one przeniesione podczas któregoś z remontów pałacu, bądź kościoła św. Trójcy.

Emilia Stelmaszczyk
26.01.2012
Źródło i fotografie: Tygodnik EXTRA KIELCE

kielce