kielce informator sport wiadomości

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 500 Plus

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 500 +. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że złożenie wniosku do dnia 31 sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do dnia 31 października. Jeżeli wniosek zostanie złożony w miesiącu wrześniu lub w październiku, wypłata świadczenia następuje najpóźniej do miesiąca listopada oczywiście z wyrównaniem za miesiąc październik.

 Jak skorzystać z programu Rodzina 500 plus

Wnioski można składać w 6 punktach na terenie miasta Kielce:
- Dział Świadczeń Rodzinnych w Kielcach, ul. Bodzentyńska 32/40 – 12 stanowisk
- Klub Seniora w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75
- Klub Seniora w Kielcach, ul. Naruszewicza 25
- Klub Seniora w Kielcach, ul. Hoża 39
- Dział Świadczeń Rodzinnych w Kielcach, ul. Wesoła 51 6 p. pok. 615
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 pok. 17 c

jak również drogę elektroniczną:
- za pośrednictwem platformy ePUAP,
- za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych PUE,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej i pocztową.

Punkty, w których przyjmowane są wnioski otwarte są w godzinach: 8.00 – 17.00.

MOPR zachęca zainteresowanych do składania wniosków w punktach najbliższych ich miejscu zamieszkania oraz drogą elektroniczną i pocztową.