Kielce Wiadomości Sport Informacje

Niedokończona Fabryka Tlenku Glinu zamieniona na tereny inwestycyjne

W podkieleckiej gminie Sitkówka-Nowiny powstały nowe tereny inwestycyjne. Znajdują się ona w miejscu gdzie przez wiele lat stały pozostałości niedokończonej Fabryki Tlenku Glinu.

Niedoszła Fabryka Tlenku Glinu zamieniona na tereny inwestycyjne

W ramach podpisanej umowy na realizację zadania „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie”, gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 854 985,91 zł. Dzięki jego realizacji na zdegradowanych terenach przy ulicy Przemysłowej w Nowinach powstaną nowe tereny inwestycyjne.

Tereny te zajmują prawie 8 hektarów i były dotychczas mocno zdegradowane. Od trzydziestu lat nie zostały w żaden sposób zagospodarowane. W latach 70. ubiegłego wieku powierzchnia ta przeznaczona była pod Fabrykę Tlenku Glinu. W połowie lat 80., z uwagi na kryzys, zaniechano budowy. Pozostały po niej jedynie podpory pod piece hutnicze, fragmenty konstrukcji pod cykle produkcyjne i dwa betonowe kominy.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę prawie 8 mln zł. Obejmuje ono oczyszczenie terenu, modernizację drogi dojazdowej – odcinka ul. Przemysłowej na długości ok. 730 m, kompleksowe wykonanie instalacji, wyposażenia w media, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji energetycznej wraz z budową stacji TRAFO oraz modernizację drogi wewnętrznej, przebiegającej wzdłuż ul. Przemysłowej i wzdłuż całego terenu objętego projektem. Efektem realizacji projektu będą gotowe tereny inwestycyjne przeznaczone do zagospodarowania przez firmy dostosowanych do ich potrzeb.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być przeznaczony na obiekty produkcyjne i przemysłowe, składowo-magazynowe. Ma także przeznaczenie uzupełniające pozwalające prowadzić także usługi oraz handel. Oznacza to bardzo szeroki zakres dopuszczalnego wykorzystania działki przy ulicy Przemysłowej.