Studnia w Seminarium Duchownym

20 stycznia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach odbędą się kolejne zajęcia Studni - Kieleckiego Forum Myśli Chrześcijańskiej. Spotkanie zatytułowano "Objawienie - nie można było tego prościej powiedzieć?". Rozpocznie się ono o godzinie 9.00.

Rusza studnia

Najpierw uczestnicy zajmą się samym zjawiskiem objawienia. Czy Bóg chrześcijan jest milczący, czy też ma nam coś do powiedzenia? Może powiedział już wszystko, i od tej chwili zamilkł? Czy nie mógłby mówić tego wyraźniej, żeby mógł go zrozumieć każdy? Zajęcia w godz. 9.00-10.15

Większość czasu zajmą natomiast zajęcia z ks. dr. Tomaszem Siemieńcem, pracownikiem naukowym Katedry Teologii Protestanckiej KUL, który w seminarium kieleckim prowadzi wiele zajęć biblijnych. Zajęcia "Podręcznik katolickiego czytania Pisma Świętego" mają pokazać, jaki sposób interpretacji Biblii jest nie tylko zgodny z nauczaniem Kościoła, ale też po prostu rzetelny naukowo. Czas zajęć: 10.30- 14.00.

Wszystkie informacje o Studni w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach można znaleźć na stronie internetowej placówki wsd.kielce.pl/studnia oraz na facebooku.