Stowarzyszenie donosi do prokuratury na ZTM

Stowarzyszenie Przyjazne Kielce złożyło doniesienie do prokuratury w sprawie przedłużającego się przetargu na świadczenie usług komunikacyjnych w Kielcach.

Stowarzyszenie donosi do prokuratury na ZTM

Zdaniem występującego w imieniu Stowarzyszenia Arkadiusza Stawickiego Zarząd Transportu Miejskiego Kielcach dopuszcza się przestępstwa z artykułu 305 Kodeksu Karnego na szkodę Gminy Kielce.

- Należy zaznaczyć, iż od momentu ogłoszenia zamówienia, Zamawiający wpływa na prawidłowy przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czego dowodem jest przeprowadzenie 7 zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. - czytamy w zawiadomieniu do prokuratury Stowarzyszenia Przyjazne Kielce.

- Mimo, iż celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty oraz udzielenie zamówienia publicznego (zawarcie umowy) z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający poprzez swoje działania faworyzuje drugiego oferenta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które w przedmiotowym przetargu przedstawiło mniej korzystną dla miasta Kielce ofertę. - czytamy w doniesieniu do prokuratury.

Przypomnijmy, że to radomska firma Michalczewski przedstawiła najtańszą ofertę w przetargu dotyczącym świadczenia usług przewozowych na terenie miasta Kielce na najbliższe 10 lat. Wartość kontraktu opiewa na ponad 600 milionów złotych.

Odpowiedzi

No w końcu. Brawa dla Stawickiego i Przyjaznych Kielc. Może ktoś w końcu zrobi z tym przetargiem porządek, bo to co wyprawia miasto w tej sprawie, woła o pomstę do nieba.