Kielce Wiadomości Sport Informacje

Oni już nie są honorowymi obywatelami Kielc

Lista honorowych obywateli Kielc skróciła się o 29 pozycji. Radni miejscy zdecydowali o wykreśleniu z niej żołnierzy radzieckich. Rajcy jednogłośnie poparli zmianę w gronie szczególnie zasłużonych ludzi.

Rozciąganie po treningu cardio


Jak podkreślił wiceprzewodniczący Rady Jarosław Karyś, armia radziecka nie była wyzwolicielem Polski, a raczej kolejnym okupantem po hitlerowskich Niemczech. - Pewnym nietaktem wobec mieszkańców było to, że największą liczbę honorowych obywateli w Kielcach stanowili żołnierze armii sowieckiej – ocenił. - To osoby, które tak naprawdę nie miały żadnego udokumentowania tego, za jakie zasługi otrzymali honorowe obywatelstwo – dodawał.

O zmiany w gronie honorowych obywateli zabiegało Stowarzyszenie Kieleccy Patrioci. - Honorowy obywatel, to powinna być osoba wzorowa. Nie wyobrażam sobie, by takim wzorem byli sowieccy najeźdźcy. Decyzja radnych powoduje zmianę w tej liście, ale też kieruje w odpowiednią stronę wychowanie młodego pokolenia, któremu powinniśmy pokazywać, kto jest prawdziwym wzorem – ocenił Cezary Głuszek ze Stowarzyszenia Kieleccy Patrioci.

Wśród honorowych obywateli Kielc znajdują się takie postaci, jak św. Jan Paweł II, marszałek Józef Piłsudski czy pisarz Gustaw Herling-Grudziński.

S.D.21.02.2019