Skażona woda w Kielcach i okolicznych miejscowościach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w związku z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wody bakteriami z grupy coli wydał komunikat zakazujący spożywanie wody w kilku podkieleckich miejscowościach. Skażenie dotyczy także części ulic w samych Kielcach.

Skażona woda w Kielcach i okolicznych miejscowościach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje o zakazie spożycia wody oraz mycia produktów spożywczych, kąpieli noworodków, mycia zębów, przygotowania potraw, mycia naczyń, z wodociągu Cedzyna-Leszczyny (administrowanego przez Gminę Górno). W Kielcach komunikat dotyczy ulic: Warkocz, Zielna, Cmentarna, Świętokrzyska, Cedro-Mazur, Jarzynowa, Warzywna, Lubrzanka.

Podobny komunikat zakazujący spożycia wody został wydany 6 października. Dotyczy on skażenia wodociągu Mójcza.

Zakażenie bakterią coli najczęściej prowadzi do zatrucia pokarmowego. Jednak u niektórych osób bakteria E. coli (pałeczka okrężnicy) może doprowadzić do ciężkich infekcji - zapalenia opon mózgowych, a nawet sepsy, która w połowie przypadków kończy się śmiercią.