Budżet Obywatelski, RPZ, pszczoły w mieście. W tym tygodniu Sesja Rady Miasta

Przed nami kolejna Sesja Rady Miasta Kielce. W porządku obrad znalazło się kilka ważnych spraw. To na przykład uchwały dotyczące nowych zasad Budżetu Obywatelskiego czy cofnięcia wyłączności Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni na wykonywanie usług na rzecz miasta.

Budżet Obywatelski, RPZ, pszczoły w mieście. W tym tygodniu Sesja Rady Miasta


W jednym z pierwszych punktów obrad radni zdecydują czy uchylić uchwalę w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień miasta Kielce. Celem tej zmiany ma być powrót do organizacji przetargów na przykład na koszenie trawników, sprzątanie w mieście czy remonty dróg i chodników. Prowadzenie konkursów na takie prace miałoby obniżyć ceny za świadczone usługi a także zwiększyć ich jakość oraz przejrzystość wydatków. O tych zmianach już kilka tygodni temu informował radny Maciej Bursztein. Podkreślał wówczas, że obecnie miasto z RPZ nie rozlicza się według ustalonego cennika, lecz wypłaca „rekompensatę kosztów z uwzględnieniem rozsądnego zysku”. - Miasto nigdy nie wie ile zapłaci za obsługę terenów zielonych. Tak to się odbywa od wielu lat i chcielibyśmy, żeby to uległo zmianie – mówił radny Maciej Bursztein.

Następnie, radni pochylą się nad uchwałą w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Na projekty zgłaszane przez mieszkańców miasta przeznaczonych ma być 7 milionów złotych. Regulamin przyjmuje podział na projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Wśród projektów inwestycyjnych znalazł się podział na przedsięwzięcia duże, których koszt przekracza kwotę 150 tysięcy złotych i małe, tańsze od wspomnianej kwoty. W pierwszej kategorii zarezerwowano kwotę 4 milionów złotych. W drugiej – 2 miliony.

Na projekty nieinwestycyjne przewidziano limit 1 mln zł a koszt jednej propozycji nie powinien przekroczyć 30 tysięcy.

Wśród innych ciekawych uchwał można wskazać tę zmieniającą regulamin utrzymania czystości i porządku w Kielcach. Chodzi o zasady funkcjonowania w mieście uli. „Hodowla pszczół w mieście jest coraz popularniejszym trendem, który ma wiele zalet. Należą do nich nie tylko pozytywy wpływ pszczół na ekosystem miasta, ale także wzbogacanie oferty edukacyjnej organizacji pszczelarskich, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat środowiska.” - czytamy w uzasadnieniu.

Najbliższa Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 18 lipca o godzinie 9 w ratuszu.

S.D.16.07.2019