Bezpłatne przejazdy, dzierżawa terenów lotniska w Obicach i inne. W czwartek sesja Rady Miasta

Kieleccy radni zdecydują o zmianach w ustawie dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, a także o zmianach w zasadach przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych w Winnicy na Ukrainie.

Bezpłatne przejazdy, dzierżawa terenów lotniska w Obicach i inne. W czwartek sesja Rady Miasta

W porządku obrad znalazły się również zmiany dotyczące cen urzędowych, opłat dodatkowych za usługi przewozowe oraz ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Kielcach.
Radni zajmą się także projektami uchwał dotyczącymi: przyjęcia Kieleckiego Programu Senioralnego na lata 2018 – 2020, wprowadzenia samorządowego programu „Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Miasta Kielce, zmian w budżecie Miasta Kielce na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2018 – 2045.

Zostaną poruszone także kwestie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE” oraz dzierżawy gruntów. Jednym z terenów, o którym zdecydują radni to grunt położony w Obicach gm. Morawica, który niegdyś Gmina Kielce nabyła z przeznaczeniem na budowę portu lotniczego.

Sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek 17 maja br. o godzinie 8.00 w Ratuszu.