Miasto przepłaca za usługi RPZIUK? Projekt uchwały jeszcze zaczeka

Ponad trzy godziny trwała dyskusja na czwartkowej sesji rady miasta Kielce dotycząca projektu uchwały w sprawie Rejonowego Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

Miasto przepłaca za usługi RPZIUK? Projekt uchwały jeszcze zaczeka


Zdaniem wnioskodawców miasto przepłaca za usługi świadczone przez RPZIUK. Ponadto miejska spółka nie posiada klarownego cennika swoich usług. Wnioskodawcy, wśród których są radni Maciej Bursztein czy Kamil Suchański, chcieli uchylić uchwalę w sprawie powierzenia Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień miasta Kielce. Celem tej zmiany ma być powrót do organizacji przetargów na przykład na koszenie trawników, sprzątanie w mieście czy remonty dróg i chodników. Prowadzenie konkursów na takie prace miałoby obniżyć ceny za świadczone usługi a także zwiększyć ich jakość oraz przejrzystość wydatków.

Swoje założenia dotyczące wysokości kosztów między innymi za koszenie traw radni wnioskodawcy oparli na odpowiedziach na składane interpelacje. Tymczasem prezes RPZIUK Michał Miszczyk z mównicy na sali sesyjnej przekonywał, że są one zgoła inne, gdyż nie zawarto w nich kosztów grabienia czy wywozu skoszonej trawy. Podczas debaty dowiedzieliśmy się, że w miejskiej spółce trwa audyt zewnętrznej firmy. Niestety wypowiedzi prezesa Miszczyka były nieprecyzyjne. Jedną z takich kwestii były kwoty dotyczące między innymi realizowanego przetargu. Prezes Miszczyk przyłapany na nieścisłościach wycofywał swoje słowa i przepraszał. Zasadniczo różniła się również liczba pracowników jaką zatrudnia przedsiębiorstwo.

Ostatecznie projekt uchwały po bardzo burzliwej dyskusji trwającej ponad trzy godziny został zdjęty z porządku obrad. Nowy projekt w tej sprawie trafi ponownie pod obrady po uzupełnieniu danych od RPZIUK.