Kielce Wiadomości Sport Informacje

Grób Romana Mojeckiego ps. „Róg” odnaleziony po latach

Prowadzone przez Fundację „Niezłomni” ekshumacje, pozwoliły na odnalezienie kolejnych grobów „Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zgórska, rozstrzelanych przez komunistycznych oprawców, tuż po II wojnie światowej.

Grób Romana Mojeckiego ps. „Róg” odnaleziony po latach

Dzięki przeprowadzonej w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy analizie dostarczonego przez rodzinę materiału, potwierdzona została tożsamość osoby złożonej w bezimiennym grobie.

W Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej wręczono rodzinie notę identyfikacyjną jednej z ofiar, Romana Mojeckiego, ps. „Róg”, który zastrzelony został 26 sierpnia 1948 roku. Notę identyfikacyjną odebrał brat zamordowanego - Jan Mojecki.

Roman Mojecki urodził się 7 sierpnia 1922 w Mójczy koło Kielc. Od 1940 roku był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Działał pod komendą porucznika Bolesław Kamińskiego ps. „Grzmot”. Został schwytany przez sowieckie służby w 1948 roku. 7 sierpnia, wyrokiem Sądu Wojskowego w Kielcach, został skazany na śmierć.

Prace poszukiwawcze i ekshumacyjne prowadzone w zgórskim lesie trwają od grudnia 2015 roku. Ich efektem jest odnalezienie 4 grobów, z których ekshumowano 8 osób. Jak dotąd potwierdzono tożsamość sześciu żołnierzy.

fot.Fundacja Niezłomni