Zalew Lipowica doczeka się rewitalizacji

Ścieżki rowerowe i edukacyjne, punkty widokowe, miejsca obserwacji flory i fauny oraz budowa pomostu to tylko część atrakcji, o które wzbogaci się zalew w Lipowicy.

 Zalew Lipowica doczeka się rewitalizacji


Ponad milion złotych otrzymała gmina Chęciny na na zagospodarowanie tego terenu. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie zaplanowano na 2020 rok. Inwestycję oszacowano na kwotę około dwóch milionów złotych, z czego ponad 1 milion 700 tysięcy złotych pokryją środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przygotowana jest już dokumentacja techniczna i pozwolenia na budowę . Niedługo zostanie ogłoszony przetarg . Zgodnie z planem prace mają rozpocząć się w tym roku i zakończyć w 2020.

Opr. MsW 31.01.2019
fot.Gmina Chęciny