Kielce Wiadomości Sport Informacje

Niewykluczone zwolnienia. Reorganizacja w Starostwie Powiatowym w Kielcach.

Trzy wydziały zlikwidowała nowa władza w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Ich dotychczasowi naczelnicy oraz pracownicy otrzymali propozycję pracy w innych wydziałach.

Reorganizacja w Starostwie Powiatowym w Kielcach


Zlikwidowane wydziały to: Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich, Obsługi Infrastruktury oraz Informacji i Promocji. Wszyscy pracownicy i naczelnicy wymienionych wydziałów otrzymali jednak propozycję zajęcia innych stanowisk. W przypadku naczelników, za niższą pensję. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Przypomnijmy, że naczelnikiem Informacji i Promocji była Anna Ciołak, Organizacji i Kadr - Jolanta Oleszek, a Infrastruktury - Małgorzata Socha. W ich miejsce władze Starostwa Powiatowego powołały wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Strategii i Rozwoju.

Przypomnijmy, że władzę w powiecie przejęło w listopadzie Prawo i Sprawiedliwość, które ma również większość w Radzie Powiatu. Nowym starostą kieleckim został Mirosław Gębski, a wicestarostą - Tomasz Pleban. Do tej pory, od 2006 roku czyli aż przez 12 lat w Starostwie rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe.

Nowe władze powiatu kieleckiego zapowiadają, że w najbliższym czasie przyjrzą się dokładniej funkcjonowaniu urzędu,w tym pracy urzędników. Nie są wykluczone zwolnienia.