kielce informator sport wiadomości

Ratusz wynajmuje kancelarie prawne mimo, że posiada 9 swoich radców. Zamieszanie z nowym członkiem Rady Nadzorczej Korony

Radny Marcin Chłodnicki otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą korzystanie przez Urząd Miasta w Kielcach z zewnętrznych usług prawniczych.

 Ratusz wynajmuje kancelarie prawne mimo, że posiada 9 swoich radców. Zamieszanie z nowym członkiem rady nadzorczej Korony

- Zaledwie na przestrzeni roku "Ratusz" wydał prawie 90 000 zł na zewnętrzne usługi prawnicze, a w tym bez mała 13 000 zł na tylko jedną opinię prawną, ale za to jednej z najdroższych kancelarii prawniczych w Polsce, bo należącej m.in. do Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego - byłego Ministra Sprawiedliwości. - informuje radny Marcin Chłodnicki.

Umowa zawarta z kancelarią byłego Ministra Sprawiedliwości dotyczyła sprawy związanej z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie wyłączenia Prezydenta Kielc od decydowania o warunkach zabudowy przy ulicy Działkowej w Kielcach. Przypomnijmy, że na tym terenie kielecki przedsiębiorca Kamil Suchański oraz jego wspólnik zamierzali wybudować osiedle mieszkaniowe na co nie chce się zgodzić ratusz.

Urząd Miasta w okresie od początku 2016 roku korzystał także dwukrotnie z usług kancelarii adwokackiej Piotra Zielonko z Kielc. Sprawy dotyczyły pozwów kierowanych przeciwko gminie Kielce w związku z działalnością medyczną zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. Szpital Miejski Św. Aleksandra w Kielcach, którego organem tworzącym i prowadzącym była gmina Kielce. Obecnie placówka zarządza jest przez prywatną spółkę Artmedik. Kancelaria w związku z pozwami o odszkodowanie zainkasowała ponad 28 tysięcy złotych.

- Pragnę zwrócić uwagę, a jednocześnie wyrazić swoje oburzenie, szastaniem pieniędzmi publicznymi na zakup usług prawnych w obliczu jednoczesnego zatrudniania gros radców prawnych w ramach umów o pracę z UM. Jednocześnie pojawiają się kolejne pytania dotyczące funkcjonowania instytucji i spółek miejskich, jeśli taki sam proceder stosowany jest także w tych organizacjach to może pojawić się zasadny zarzut o niegospodarność i brak nadzoru przez Prezydenta. - informuje radny Marcin Chłodnicki.

- Na dzień 8 marca br. zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 8 radców prawnych. Jeden radca prawny zatrudniony jest na 3/4 etatu, czyli razem 9 radców, a w przeliczeniu na etaty - 8,75. - informuje Rzecznik Prezydenta Kielc Anna Ciulęba.

W przesłanej odpowiedzi na interpelację radnego Chłodnickiego uwagę zwracają także umowy zawarte z kancelarią prawniczą radcy prawnego Pawła Leśniewskiego. Przypomnijmy, iż w połowie lutego bieżącego roku zastąpił on Kamila Suchańskiego na stanowisku członka Rady Nadzorczej Korony Kielce S.A.

Urząd Miasta w Kielcach zawierał z kancelarią Pawła Leśniewskiego w 2016 roku dwie umowy na łączną kwotę ponad 20 tysięcy złotych. Przedmiotem umowy były sprawy związane ze sprzedażą akcji spółki Korona S.A. W 2017 roku Paweł Leśniewski otrzymał kolejne zlecenie na kwotę ponad 15 tysięcy złotych. Przedmiotem umowy była kontynuacja spraw związanych ze sprzedażą akcji spółki Korona S.A. tak przynajmniej wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Chłodnickiego.

Jak informuje rzecznik Prezydenta Kielc Anna Ciulęba pan Paweł Leśniewski był zatrudniony w UM Kielce na umowę o pracę od stycznia 2015 do sierpnia 2016 r . 1 września podpisano z nim wspomnianą wcześniej umowę na kwotę 15300 złotych dotyczącą obsługi prawnej sprzedaży akcji Korony. Następną 30 listopada. Od 10 stycznia do 31 marca br. z panem Pawłem Leśniewskim została zawarta kolejna umowa na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gminy Kielce na kwotę 15300 złotych. W międzyczasie w połowie lutego został społecznym członkiem Rady Nadzorczej spółki Korona S.A.

Sytuacja zdaniem radnego Marcina Chłodnickiego jest nieetyczna i budzi podejrzenia. Sam zainteresowany radca prawny zasiadający obecnie w Radzie Nadzorczej Korony odmówił komentarza na ten temat.

/GK/08.03.2017