Przeszkolą przyszłych programistów i kucharzy. Będą też płatne staże

Miasto Kielce i powiat opatowski zrealizują projekty podnoszące jakość kształcenia zawodowego i usług zdrowotnych. Wartość kilku dofinansowanych właśnie projektów to ponad 7 milionów złotych. Większość tych pieniędzy stanowią fundusze unijne. Różnego rodzaju wsparciem objętych zostanie ponad 600 mieszkańców regionu.

Przeszkolą przyszłych programistów i kucharzy. Będą też płatne staże


W Kielcach projekty będą realizowane w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego Technikum nr 3. im. Danuty Siedzikówny „Inki” oraz w Technikum nr 4. i Technikum nr 7. Zakładają one między innymi organizację różnego rodzaju szkoleń dla nauczycieli, zajęć dodatkowych dla uczniów, płatnych staży zawodowych dla młodzieży czy zakup dodatkowego wyposażenia.

W wymienionych w kieleckich technikach nr 4. i 7. zorganizowane zostaną specjalistyczne kursy językowe czy z zakresu programowania. Skorzysta z nich 80 uczniów oraz 10 nauczycieli zawodu. - Za pośrednictwem projektu będziemy mogli przeszkolić ludzi podczas profesjonalnych, trudnych kursów, za które sam kiedyś musiałem płacić duże pieniądze. Myślę, że to ważne dla młodych ludzi, którzy za chwilę wkroczą na rynek pracy – ocenia wiceprezydent Kielc Marcin Różycki.

- Co ważne, uczniowie skorzystają ze staży, za które dostaną po około 2 tysiące złotych. Myślę, że dla młodej osoby to całkiem fajne pieniądze. Poza tym nauczyciele będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. Mamy nadzieję, że w ramach tych wszystkich projektów przybędzie świetnie wykwalifikowanej kadry w naszym województwie – mówi wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.

Projekt, który zrealizowany zostanie w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego nastawiony jest na szkolenie z zakresu trendów w gastronomii. Z kursów skorzysta 180 młodych osób a dodatkowo 12 nauczycieli będzie mogło zdobyć nowe umiejętności. Przewidziano także doposażenie kieleckiej szkoły.

Projekt rozwijający młodych ludzi zrealizowany zostanie także na terenie powiatu opatowskiego. Uczniowie z 3 tamtejszych szkół kształcenia zawodowego, podobnie jak ich koledzy z Kielc, przejdą specjalistyczne kursy i skorzystają ze staży.

Dodatkowo, dzięki funduszom unijnym, w powiecie opatowskim Szpital św. Leona utworzy Dzienny Dom Opieki Medycznej. Nowoczesny ośrodek będzie dysponował 20 miejscami dla łącznej liczby 100 niesamodzielnych osób.