Rodzice niepełnosprawnych dzieci nie chcą przeprowadzki na Podkarczówkę

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach z ulicy Warszawskiej mają zostać przeniesieni na ulicę Kryształową. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się rodzice dzieci.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci nie chcą przeprowadzki na Podkarczówkę

W wyremontowanym budynku na Podkarczówce zgodnie z planami miasta zostałyby połączone SOSW-y. Wiązałoby się to z likwidacją Szkoły Przysposobienia do Pracy. Część niepełnosprawnych dzieci zostałaby na Warszawskiej. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się Rada Rodziców.

Do zwolnionego budynku według planów ratusza miałby się wprowadzić Zespół Szkół Informatycznych z budynku przy ulicy Hauke Bosaka. Oczywiście niezbędny byłby remont i dostosowanie obiektu. Miasto zamierza na ten cel przeznaczyć 3 miliony złotych. Do budynku po ZSI wprowadziłaby się Szkoła Podstawowa nr 8. O planowanej przeprowadzce ratusz poinformował Kuratorium Oświaty, które wyraziło aprobatę dla tych planów.

Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego przy ulicy Kryształowej, gdzie mieliby się wprowadzić podopieczni SOSW nr 2 z ulicy Warszawskiej, przeszedł gruntowny remont oraz termomodernizację. Miasto wydało na ten cel ponad 2,7 miliona złotych.

Planom przeniesienia sprzeciwiają się rodzice niepełnosprawnych dzieci. Wystosowali petycję do władz miasta oraz kuratora. W sprawę zaangażowała się również radna Joanna Winiarska składając stosowną interpelację.

Sprawą przeniesienia Ośrodka na Podkarczówkę mają się zająć na najbliższej sesji kieleccy radni.