Promocja Kielc poprzez sport. Ile pieniędzy i dla kogo?

Władze Kielc pod ostrzałem pytań radnych w sprawie promowania miasta poprzez sport. Starali się uzyskać więcej informacji dotyczących przekazywanych klubom pieniędzy. Dyskusję podczas ostatniej sesji zdominował temat mniejszego finansowania PGE VIVE Kielce.

Promocja Kielc poprzez sport. Ile pieniędzy i dla kogo?


W tegorocznym budżecie Kielc na promowanie miasta poprzez sport zaplanowano 5 milionów złotych. To o 1,7 mln mniej niż pierwotnie zakładali miejscy urzędnicy. Wiceprezydent Marcin Różycki niższą kwotę tłumaczył koniecznością wprowadzania cięć. W tym roku najwięcej pieniędzy trafi do Korony Kielce – 2,5 mln zł. Tak przewiduje wcześniej zawarta umowa z klubem.

Ostatnio została podpisana umowa z PGE VIVE Kielce na promowanie miasta poprzez sport. Jak powiedział wiceprezydent Różycki, ratusz doszedł do porozumienia z klubem i w tym roku trafi do niego 1,5 mln zł.

O szczegóły umowy i dalsze zamierzenia władz dopytywał przewodniczący RM Kamil Suchański a także wiceprzewodniczący Jarosław Karyś. - Czy pan prezydent Bogdan Wenta przewiduje dodatkowe środki na klub VIVE? Czy jest rozważana taka możliwość? - pytał radny Jarosław Karyś. - Zachęcamy wszystkie kluby, by zgłaszały się na posiedzenia komisji sportu. Myślę, że jest to odpowiednie miejsce. My wtedy chętnie dołączymy do komisji i wspólnie porozmawiamy o tym, gdzie można znaleźć te pieniądze – odpowiadał wiceprezydent Różycki. Radny Karyś ocenił, że wiceprezydent odpowiada w sposób wymijający. Ostatecznie zastępca Bogdana Wenty przyznał, że na razie nie ma żadnych propozycji, by na ten cel pojawiło się więcej pieniędzy.

Szczegóły dotyczące podziału 5 milionów złotych na promocję Kielc poprzez sport przekazał Grzegorz Sowiński, wicedyrektor wydziału edukacji, kultury i sportu. Podział wygląda następująco: Korona Kielce – 2,5 mln zł, PGE VIVE Kielce – 1,5 mln, Korona Handball – 320 tys., AZS UJK Kielce Koszykówka – 90 tys., AZS UJK Kielce Piłka ręczna – 100 tys, Pactum Scyzory Kielce – 20 tys, Nosan – 30 tys. Wicedyrektor dodał, że w tym budżecie znalazły się także finanse na organizację imprez sportowych, które mają promować Kielce.