Kolejne spotkanie w ramach programu Peryferia

Prezydent Miasta Kielce zaprasza mieszkańców rejonów: Zalesia, Dobromyśla i Białogonu na spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach Programu „Peryferia”, dotyczące problemów mieszkańców tych części Kielc.

To będzie idealne miejsce do odpoczynku. Powstanie tuż koło Kielc


Celem spotkania jest rozpoznanie rzeczywistych lokalnych potrzeb oraz rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w wyżej wymienionych rejonach, a także poznanie najpilniejszych potrzeb oraz sfer wskazanych przez mieszkańców jako zagadnienia do realizacji w dłuższym terminie.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15.10.2019 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Domu Kultury Białogon przy ul. Pańskiej 1A, 25-811 Kielce.