Kielce Wiadomości Sport Informacje

Progi podatkowe obowiązujące w Polsce. Jakie mamy progi podatkowe?

Progi podatkowe to inaczej przedziały skali podatkowej, stanowiące podstawę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok. Wraz z przekroczeniem progu, zwiększa się stawka podatku, którą należy zapłacić na konto urzędu skarbowego. Ostateczna data rozliczenia PIT to 30 kwiecień. Rozliczenie podatku od osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy odbywa się według obowiązujących w Polsce progów podatkowych. Stawki podatkowe za rok 2018 pozostają bez zmian to znaczy 18% i 32%, zmianie natomiast uległa kwota wolna od podatku.

 Progi podatkowe obowiązujące w Polsce. Jakie mamy progi podatkowe?


Progi podatkowe w PIT za rok 2018

Progi podatkowe nie uległy zmianie (18% i 32%) ale zmieniła się wysokość kwoty wolnej od podatku. W rozliczeniach za rok 2018 wynosi ona 8000 złotych (w roku poprzednim 6600 złotych). Podatnicy, którzy przekroczą najniższy próg podatkowy płacą podatek degresywny, co oznacza uzależniony do osiągniętego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Podatnicy, którzy otrzymali łączne wynagrodzenia za rok 2018 do kwoty 8000 złotych nie są zobowiązani do płacenia podatku dochodowego tzn. (8 000 zł x 18 proc. = 1 440 zł, czyli kwota zmniejszająca podatek).

Jakie progi podatkowe i kwoty wolne od podatku obowiązują za 2018 rok?

Osoby osiągające dochód nie wyższy niż 85528 złotych obliczają należy podatek według pierwszego progu podatkowego tzn. 18%. Natomiast osoby, które osiągnęły w 2018 roku dochód większy niż 85528 złotych będą zmuszone odprowadzić podatek według drugiego progu podatkowego tzn. 32%. Ta stawka podatkowa będzie obowiązywała tylko do różnicy między uzyskanym dochodem a kwotą 85528 złotych.

Dla podatnika, który dokonuje rozliczenia PIT ważną informacją jest kwota zmniejszająca podatek a za rok 2018 wynosi:

Osiągnięty dochód za rok 2018 nieprzekraczający kwoty 8000 – możliwość zmniejszenia kwoty podatku o 1440 zł czyli podatek wynosi 0.
- Osiągnięty w 2018 roku dochód - do 85 528 zł (stawka podatku 18%) do odjęcia kwota zmniejszająca podatek - 556 zł 02 gr.
- Osiągnięty w 2018 roku dochód – od 85 528 zł do 127 000 zł (stawka podatku 32%). Obliczenie podatku dochodowego w tym przypadku: podatek - 15 395,04 zł, do którego należy doliczyć 32 % nadwyżki ponad 85 528 złotych. Od uzyskanej kwoty należy odjąć kwotę zmniejszającą podatek – od 556 zł 02 gr do 0 (będzie ona proporcjonalnie zmniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania w wysokości 127 000 zł).
- Osiągnięty w 2018 roku dochód ponad 127 000 zł (stawka podatku 32%) nie ma możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

Ważną informacją dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem jest to, że w przypadku osiągnięcia przez jednego z nich dochodu przekraczającego pierwszy próg podatkowy, będą oni mogli wspólnie rozliczyć się według stawki 18%.

Progi podatkowe dla przedsiębiorców

Polski przedsiębiorca może wybrać inną formę rozliczania się z urzędem skarbowym. Poza rozliczaniem swoich dochodów według progów podatkowych może wybrać: kartę podatkową, ryczałt lub podatek liniowy. Jednak nie każdy wymieniony sposób rozliczeń jest adekwatny do danej działalności gospodarczej, przed dokonaniem wyboru warto skontaktować się z księgowym lub urzędem skarbowym..

Podatnicy, których nie obowiązują progi podatkowe:.

Poza przedsiębiorcami rozliczającymi swoje dochody według wymienionych wyżej sposobów, skala podatkowa nie dotyczy również:.

- Rencistów
- Emerytów
- Osób osiągających dochody z kapitałów pieniężnych
- Żołnierzy w określonych przypadkach
- Osób zajmujących się sprzedażą nieruchomości
- Osób posiadających oszczędności (więcej niż jedno konto oszczędnościowe).

artykuł partnera