Kielce Wiadomości Sport Informacje

Radni udzielili absolutorium prezydentowi Kielc

Podczas Rady Miasta, kieleccy radni udzielili absolutorium prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu za wykonanie budżetu w 2012 roku.

 Prezydent Lubawski z absolutorium

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym. Od głosu wstrzymało się 7 radnych PO i PSL, którzy wcześniej skrytykowali działania Prezydenta Kielc. Jarosław Machnicki z Platformy Obywatelskiej, wymienił liczne zastrzeżenia m.in. zadłużenie miasta na 520 mln złotych, poziom wykonania inwestycji, blokadę centrum, prace wykonywanie w wolnym tempie.

Za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu głosowało 17 radnych, siedmiu wstrzymało się, nikt nie był przeciw.

Emilia Sochacka 27.06.2013