Potrzebni wolontariusze do kwestowania na cmentarzach

Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego organizuje, po raz 25 coroczną kwestę w dn. 31 X (wtorek) – 1, 2 XI (środa, czwartek) 2017 na kieleckich nekropoliach. Środki uzyskane z kwesty zostaną przeznaczone, jak co roku, na konserwację cennych, zabytkowych pomników i rzeźb cmentarnych.

Potrzebni wolontariusze do kwestowania na cmentarzach

Kwesty przeprowadzone w ostatnich latach, dzięki hojności Kielczan gromadziły duże kwoty: w 2008 roku ponad 49 tysięcy zł, w 2009 – ponad 54 tys., w 2010 – ponad 75 tys., w 2011 – ponad 76 tysięcy złotych, w 2012 – ponad 66 tysięcy złotych, w 2013 – 69 tys., a w 2014 – 66 tys., w 2015r.- 67 tys., w 2016r. – ponad 54 tys. zł.

Wsparcie od lat tych zbiórek podobnymi kwotami przez władze miasta Kielce, przez WKZ i Urząd Marszałkowski pozwoliło na wykonanie w ostatnich latach pełnej konserwacji ponad 175 obiektów.

W latach 1993 - 2017 zabezpieczono i wykonano specjalistyczne prace konserwatorskie na ponad 375 zabytkowych pomnikach, wykonanych z różnego rodzaju kamienia (marmur, granit, wapień lekki, piaskowiec) i żeliwa.

Coroczną kwestę przygotowują społecznie członkowie Stowarzyszenia, razem z setkami kwestujących, którzy zbierają datki do przygotowanych puszek. W ostatnich latach w kwestach uczestniczy ok.250 dorosłych osób i ponad 600 uczniów (2013) z kieleckich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. To bardzo cenna i niezbędna pomoc, umożliwiająca przeprowadzenie zbiórek środków na konserwację zabytkowych pomników.

Na przestrzeni 25 lat kwestowało ok. 8 tys. osób, skrupulatnie osoby te zobowiązywała do wpisywania się do księgi pamiątkowej śp.Pani Urszula Kępkowska. Rejestracja ta jest nadal kontynuowana. W bieżącym roku osoby, które wielokrotnie pomagały jako wolontariusze w kwestowaniu, zostaną wyróżnione pamiątkowymi dyplomami.

Przed nami tegoroczna, 3 dniowa kwesta, dlatego też wciąż potrzeba osób dorosłych i młodzieży, którzy staną na 1.5 godziny w ponad 20 punktach kieleckich cmentarzy: Stary, Nowy, Partyzancki, Wojskowy i Prawosławny, Piaski, Białogon, Cedzyna. Do kwestowania z jedną skrzynką potrzeba na jeden dzień 12 osób, do 30 skrzynek ponad 300 osób.

Osoby chętne do kwestowania w tym roku, w godz. 9.00 - 10.30, 10.30 - 12.00, 12.00 - 13.30, 13.30 - 15.00, 15.00 - 16.30 oraz 16,30 – 18,00 (tylko osoby pełnoletnie oraz młodzież szkolna z opiekunami) - prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy:
Andrzej Kubera (szkoły) - wiceprezes SODN, tel. 602 699 784, andrzej.kubera@wp.pl
Tomasz Kaleciński – sekretarz SODN, tel. 690 042 973, tkalecinski@wp.pl
Stanisław Szrek - prezes SODN, tel. 41 34 620 67, 500 49 29 40.

Sztab organizacyjny tegorocznej kwesty, jak co roku, mieści się w I LO im. St. Żeromskiego.