Ponad 150 milionów złotych na szkoły od marszałka województwa

Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym – to działanie, które finansowo wsparł zarząd województwa świętokrzyskiego. Dofinansowanie uzyskało 58 projektów.

Ponad 150 milionów złotych na szkoły od marszałka województwa

W ramach działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 zostały ogłoszone dwa konkursy.

Pierwszy z nich skierowany był do podmiotów realizujących projekty w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, drugi – do podmiotów obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna. W pierwszym przypadku wsparcie zostało udzielone 53 projektom na całkowitą kwotę dofinansowania 127 674 860,08 zł, w drugim – dofinansowania udzielono 5 inwestycjom w kwocie 24 162 697,15 zł.

Beneficjentami projektu są przede wszystkim miasta i gminy, ale również szkoły, a nawet Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Marta Herbergier 12.09.2017