Będą nowe linie autobusowe. Zaraz rusza program dofinansowań

Ponad 55 milionów złotych - tyle pieniędzy zostało przewidzianych dla województwa świętokrzyskiego w ramach tak zwanego funduszu autobusowego na rok 2020. - Został on utworzony po to, by zlikwidować "białe plamy" w regionie, poprzez uruchamianie nowych linii autobusowych, które pomogą skomunikować miejsca wykluczone transportowo z miastami - przypomina Andrzej Klimczak, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Będą nowe linie autobusowe. Zaraz rusza program dofinansowań


Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych mogą korzystać gminy, powiaty, samorządy wojewódzkie czy związki międzygminne. To będą kolejne dofinansowania na transport publiczny w ramach tego rządowego programu. Wojewoda świętokrzyski liczy na to, że tym razem po pieniądze na nowe linie autobusowe sięgną również samorządowcy wojewódzcy czy powiat kielecki. - Nasi mieszkańcy proszą o nowe połączenia z Sandomierza do Kielc, do Ostrowca Świętokrzyskiego czy z Kazimierzy Wielkiej do stolicy regionu. Wielokrotnie pisaliśmy pisma po interwencjach mieszkańców, by pochylić się nad tym problemem. Mam nadzieję, że teraz odpowiednie wnioski zostaną złożone - mówi wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

Na składanie dokumentów samorządy będą miały czas od 13 do 29 listopada. Po rozpatrzeniu wniosków, od 23 grudnia organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mieli możliwość zawierania umów z operatorami, co pozwoli na uruchomienie przewozów już od stycznia 2020 roku. Fundusz przewiduje maksymalną dopłatę w wysokości 1 zł do 1 wozokilometra.