W piątek otwarcie Ogrodu Botanicznego

Już w najbliższy piątek 13 lipca Geopark Kielce udostępni zwiedzającym Ogród Botaniczny. Ostatnim razem kielczanie mogli zwiedzać przestrzeń ogrodu podczas Święta Kielc. Teraz miejsce to będzie dostępne dla zwiedzających w każdy weekend.

W piątek otwarcie Ogrodu Botanicznego

- Informujemy, iż od 13 lipca 2018 r. od godz. 13:00 Ogród Botaniczny w Kielcach będzie udostępniony dla wszystkich chętnych. Następnie w sobotę (14 lipca) oraz w niedzielę (15 lipca) od godziny 10:00. Ogród będzie czynny w piątki, soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00, aż do 14 października. Ostatnie wejście na teren Ogrodu i zakup biletu godzinę przed zamknięciem. Do zwiedzania będzie dostępna część ekspozycyjna (ok. 6 ha) Ogrodu Botanicznego obejmująca m in. Dział roślin użytkowych, kolekcje róż, wrzosów, rododendronów, roślin cebulowych oraz ogrody pokazowe (francuski, wiejski). - informuje Katarzyna Socha, Kierownik Ogrodu Botanicznego.

- Z pełną świadomością ogromu pracy, którą trzeba włożyć w budowanie działów i kolekcji roślinnych chcemy już w tym sezonie udostępnić część obiektu do zwiedzania. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób, zwłaszcza mieszkańców Kielc, mogło korzystać z uroków Ogrodu, jednocześnie obserwując jak wygląda złożony proces jego powstawania. Oczywistym jest, że roślinność potrzebuje czasu, by stworzone zaczątki kolekcji nabrały efektu docelowego. Cały czas pracujemy także nad zwiększeniem udogodnień i infrastruktury turystycznej. Będziemy stosownie do możliwości rozwijać działalność edukacyjną i naukową Ogrodu. - dodaje Kierownik Ogrodu.

- Informujemy, iż na pozostałej części Ogrodu (ok. 5 ha) realizowany jest projekt pn. „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego”, dofinansowany z RPO WŚ na lata 2014-2020. Zakończenie robót przewidziane jest na jesień 2019 roku, natomiast udostępnienie całego Ogrodu na wiosnę 2020 roku. - informuje Katarzyna Socha.