Nowy rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Dzisiaj (29.03) odbyło się głosowanie elektorów wybierających rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jedynym kandydatem na to stanowisko był Profesor Jacek Semaniak, który też liczbą 64% głosów został nowym rektorem uczelni.Nowy rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Jacek Semaniak Wcześniej stanowisko obejmowała Regina Renz, która urzędowała 2 kadencje i zgodnie z prawem nie mogła ubiegać się w tym roku o reelekcję.

Profesor Semaniak pełnił do tej pory funkcję prorektora do spraw ogólnych UJK. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, a w 2002 roku uzyskał habilitację na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Semaniak posiada szeroki dorobek naukowy, który obejmuje 81 prac poświęconych fizyce atomowej i molekularnej. W 2011 roku został laureatem Nagrody Miasta Kielce.

Emilia Stelmaszczyk 29.03.2012
fot.ujk.edu.pl