Kielce Wiadomości Sport Informacje

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta rajcy jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą nowych wzorów herbu, flagi i innych insygniów lokalnej władzy.

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!


Projekt uchwały przygotował przewodniczący Kamil Suchański. Inspiracją były działania radnego poprzedniej kadencji Tomasza Boguckiego. Były przewodniczący był obecny na czwartkowej sesji w ratuszu.

Jak informował z mównicy Tomasz Bogucki od 2005 roku toczyły się prace nad uchwałą w sprawie kieleckich insygniów. Postęp zablokowały komisja heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ostatecznie do 2011 roku nie udało się uchwalić stosownych przepisów. Tomasz Bogucki dziękował podczas sesji Kamilowi Suchańskiemu oraz prezydentowi Wencie za dokończenie spraw związanych z herbem i flagą. Były przewodniczący zaprezentował także nieujętą w uchwale propozycję szarfy dla radnych z elementami dekoracyjnymi wykonanymi z krzemienia pasiastego.

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!


Herb Miasta Kielce przedstawia na tarczy hiszpańskiej, w czerwonym polu obwiedzionym czarną linią konturową, godło w postaci złotych (żółtych) majuskuł CK oraz umieszczoną nad nimi złotą (żółtą) koroną o pięciu widocznych kwiatonach w kształcie trójliści obwiedzione czarną linią konturową.

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!


Sztandar Miasta Kielce stanowią dwa zszyte ze sobą płaty materiału w kształcie kwadratu o boku 100 cm oraz drzewiec i głowica. Strona samorządowa to pierwszy z płatów, jest koloru złotego (żółtego) z czerwoną obwódką. Na tej stronie jest umieszczony centralnie herb z napisem majuskulnym CIVITAS nad nim i KIELCE pod nim, który stanowi rozwinięcie skrótu majuskuł CK z godła herbowego. Na drugim płacie - stronie przeciwnej do samorządowej - umieszczony jest centralnie Orzeł Biały - godło herbu państwowego na czerwonym tle. Drzewiec sztandaru, toczony z ozdobnego drewna koloru jasnego, ma długość 230 cm i jest zwieńczony w części górnej głowicą, a w części dolnej jest zakończony tuleją metalową. Głowica sztandaru jest mosiężna, którą stanowi okrągła „puszka”, na której ustawione są litery CK, nakryte koroną. Korona ta ma płaską, okrągłą podstawę, do której przymocowana jest obręcz z ośmioma kwiatonami.

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!


Flaga Miasta Kielce jest tautologiczna i stanowi ją płat materiału o proporcjach 5:8 (wysokość do długości), podzielony na trzy pasy. Główny pas stanowiący 8/10 wysokości płata ma barwę czerwoną i na tym pasie, w części przydrzewcowej, umieszczone jest godło herbowe w kolorze złotym (żółtym) o wysokości 6/10 wysokości płata, obwiedzione czarną linią konturową. Po obu stronach płata, nad i pod godłem, na całej długości płata, są wąskie pasy o barwie godła i o wysokości 1/10 wysokości płata każdy.

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!


Pieczęć Miasta Kielce ma kształt koła o średnicy 36 mm z godłem herbowym Miasta Kielce bez tarczy, umieszczonym pośrodku w polu pieczętnym i napisem majuskulnym MIASTO KIELCE umieszczonym w otoku.

Kielce mają nowy herb! Radni zatwierdzili nowe insygnia władzy!


Łańcuch Prezydenta Miasta Kielce wykonany jest ze srebra pr. 925. Wszystkie elementy repusowane i kartusz herbu są pozłocone złotem pr. 585. Łańcuch składa się z kwadratowych elementów o zaoblonych rogach. Połowa z nich jest żurowa, a pozostałe elementy są repusowane z blachy. W każdym repusowanym elemencie jest oprawiony krzemień pasiasty w kształcie zaoblonego kwadratu. Zasadnicze elementy są rozdzielone repusowanymi wstawkami. Zwieńczenie łańcucha stanowi duży krzemień pasiasty - kaboszon. Pod zwieńczeniem umocowany jest najważniejszy element łańcucha, czyli kartusz z nałożonym na niego herbem. Ogniwa łańcucha są spięte cieńszym srebrnym łańcuchem z regulacją długości.

Uchwała wprowadziła także wzór hejnału, dzwonka oraz łańcucha przewodniczącego.