Nowi dyrektorzy Kieleckiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

Trzy miejskie instytucje mają nowych dyrektorów. Zostały nimi osoby blisko związane z Projektem Świętokrzyskie i Bogdanem Wentą.

 Nowi dyrektorzy Kieleckiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach


Kieleckim Centrum Kultury pokieruje Augustyna Nowacka, dotychczas zatrudniona w Platformie Informacji Kulturalnej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Nowa dyrektor KCK bezskutecznie startowała w jesiennych wyborach samorządowych z listy Projektu Świętokrzyskie do rady miasta Kielce.

Miejską Biblioteką Publiczną pokieruje Anna Żmudzińska. To kolejna kandydatka do rady miasta Kielce z listy Projektu Świętokrzyskie Bogdana Wenty, której nie udało się uzyskać wystarczającego poparcia w wyborach samorządowych. Anna Żmudzińska kierowała wcześniej biblioteką w Samsonowie.

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach został Przemysław Chmiel, dotychczas pełniący funkcję kierownika krytej pływalni Foka. Nowy dyrektor MOSiR startował w ostatnich wyborach do rady miasta z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.