Kielce Wiadomości Sport Informacje

Nowe tablice na kieleckich przystankach autobusowych

Kolejne kieleckie przystanki komunikacji miejskiej otrzymają elektroniczne tablice informacji pasażerskiej. Lokalizację kilkudziesięciu siedmio- i dziesięciowierszowych ekranów ustalono z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i częstotliwości korzystania z danych przystanków.

Nowe tablice na kieleckich przystankach autobusowych

Na ekranach nie zabraknie standardowych informacji dotyczących odjazdów autobusów, ale pojawiają się również te odnoszące się do planowanych zmian w rozkładach jazdy, objazdów czy przekroczeń norm powietrza. Jedną z najistotniejszych cech nowych ekranów okaże się z pewnością system głosowy ułatwiający korzystanie z urządzeń osobom niewidomym. Funkcję tę będzie można uruchomić, wciskając przycisk umieszczony na słupie z tablicą, a także za pomocą specjalnych pilotów, których dwieście sztuk przekaże kielczanom Polski Związek Niewidomych. Tablice zostaną wyposażone w jasno świecące diody LED w obudowie hermetycznej chroniącej elektronikę przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Montaż ekranów zakończy się prawdopodobnie jeszcze w kwietniu. Koszt inwestycji szacuje się na 1 600 000 złotych, a realizacja przedsięwzięcia przebiegnie zgodnie z dużym projektem pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”, współfinansowanym z kasy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Paulina Kalinowska 11.04.2018