Nowe oblicze budynku Urzędu Wojewódzkiego

Gmach Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przejdzie modernizację, której głównym założeniem będzie zmniejszenie kosztów jego utrzymania i poprawienie ogólnego wyglądu.

 Nowe oblicze budynku Urzędu Wojewódzkiego Kielce

Wczoraj, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba przedstawiła cztery wizualizację nowego wyglądu budynku przy al. IX Wieków Kielc. Jak podkreślają władze województwa, remont jest konieczny ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania. Projekt termomodernizacyjny został przedstawiony Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska, który sfinansuje całe przedsięwzięcie. Generalna modernizacja elewacji budynku ma doprowadzić do znaczących oszczędności w wykorzystywaniu energii.

To jaki wygląd będzie miał gmach UW określą architekci z komisji konkursowej. Wybiorą oni jeden z czterech zaprezentowanych wariantów. Przebudowa Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego ma kosztować ok. 20 milionów złotych. Jak podkreśla wojewoda świętokrzyska, termomodernizacja zachowa dotychczasowe walory architektoniczne budynku.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki został oddany do użytku w 1971 roku. Jego budowa ruszyła w drugiej połowie 1968 roku. Najpierw był siedzibą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, potem został siedzibą Wojewody Kieleckiego, który przeniósł się tam z Pałacu Biskupów Krakowskich. Budynek urzędu, nosił miano bardzo nowoczesnego w momencie budowy, teraz jednak wymaga on kapitalnego remontu.

Emilia Stelmaszczyk 11.04.2012
fot.kielce.uw.gov.pl

Odpowiedzi