Nowa posada byłego marszałka. W urzędzie w Starachowicach!

Były marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas znalazł nową posadę. Powierzone zostały mu obowiązki pełnomocnika prezydenta Starachowic Marka Materka. Poprzedni włodarz regionu ma nadzorować sprawy społeczne w mieście.

Nowa posada byłego marszałka. W urzędzie w Starachowicach!


Adam Jarubas w Starachowicach będzie się zajmował między innymi koordynowaniem zadań związanych z rozwojem polityki społecznej, edukacji, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta. Będzie monitorował również proces wdrażania funduszy europejskich i analizował czynniki sprzyjające rozwojowi regionalnemu. Zajmie się także współpracą ze starachowicką młodzieżą, kontaktami międzynarodowymi czy środowiskiem cudzoziemców. To kilka z wybranych pozycji na liście obowiązków.

Prezydent Starachowic Marek Materek powiedział, że jest dumny z tego, że Adam Jarubas dołączył do jego zespołu, ponieważ w poprzednich latach miasto zrealizowało wiele projektów, w których były marszałek „miał swój udział”. - To dla Starachowic i Urzędu Miejskiego ogromne wzmocnienie w ramach prorozwojowej polityki miasta – ocenił Marek Materek.

Zdaniem Adama Jarubasa, Materek dobrze wykorzystał czas poprzedniej kadencji, co zaowocowało dobrym wynikiem w staraniu się o reelekcję. - Myślę, że Starachowice, dla których pracuje od lat pan prezydent Materek to nowoczesne europejskie miasto, które może być wzorem dla wielu miast. Wiele programów, które realizowaliśmy razem, jak chociażby z obszaru edukacji, informatyzacji procesów edukacyjnych, to są dzisiaj prawdziwe europejskie wzorce, które można rekomendować innym w obszarze szeroko rozumianym społecznym – powiedział nowy pełnomocnik prezydenta Starachowic Adam Jarubas.

Przypomnijmy, że Adam Jarubas był marszałkiem województwa świętokrzyskiego przez 12 lat. Jako doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce jest wykładowcą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest również radnym świętokrzyskiego Sejmiku w obecnej kadencji.

Jak podała kielecka Gazeta Wyborcza Adam Jarubas został zatrudniony na umowę cywilnoprawną. W urzędzie będzie 3-4 dni w tygodniu, jego zarobki wyniosą około 6 tys. zł netto.

S.D.06.02.2019