Warto zwiedzić Kadzielnię

Kadzielnia jest to wyjątkowe wzgórze, w południowo-zachodniej części Kielc. Zbudowane z wapieni górnodewońskich ma wysokość 295 m n.p.m. Nazwa Kadzielnia pochodzi od rosnącego tu jałowca wykorzystywanego do produkcji kadzideł, lub według innej wersji, od kadzielnika (kościelnego), który dzierżawił ten teren. Według legend na Kadzielni znajdowało się miejsce pogańskiego kultu z ołtarzem służącym do składania ofiar. Trudno o dowody na potwierdzenie tej tezy, wiadomo tylko o fakcie, że jeszcze w XVI w. wzgórzem opiekował się kościelny kieleckiej kolegiaty, który za zadanie miał m.in. "odpędzanie" pogańskich mocy.

W XVIII w. rozpoczęto eksploatację tworzących Kadzielnię skał wapiennych. Kamieniołom stale rozbudowywano. W 1770 roku z inicjatywy biskupa K. Sołtyka postawiono w nim pierwszy piec do wypalania wapna. Powstały głębokie wyrobiska na najniższym poziomie zalewane wodami podskórnymi, które z kolei utworzyły jeziorko noszące nazwę, od niepowtarzalnej barwy, Szmaragdowego. Zarybione niegdyś pstrągami, wyschło w latach 80. w wyniku obniżenia się poziomu wód gruntowych. Obecnie trwają prace nad jego odtworzeniem. Już w I poł. XIX w. Kadzielnia stała się celem podmiejskich wycieczek, opisywanych głównie przez Adolfa Dygasińskiego i Stefana Żeromskiego. Planowano tu nawet utworzenie parku z ogrodem botanicznym.Dopiero w 1931 roku objęto ochroną szczytowy ostaniec skalny, zwany Skałką Geologów.

Eksploatacja kamienia trwała aż do 26 stycznia 1962 roku. Wtedy to w wyniku zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego utworzono Rezerwat przyrody Kadzielnia, obejmujący 0,6 ha dawnego kamieniołomu. Jest to ścisły rezerwat przyrody nieożywionej znajdujący się na terenie miasta Kielce w województwie świętokrzyskim. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym kształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne. Występują tu liczne skamieniałości koralowców, stromatoporoidów, trylobitów, łodzikowatych i innych zwierząt morskich sprzed 350 mln lat. Do cenniejszych znalezisk paleontologicznych należą ryby pancerne. Można tu zaobserwować liczne zjawiska tektoniczne, mineralizacyjne i różne formy krasowe. Kadzielnia stanowi największe skupisko grot i jaskiń na Kielecczyźnie (jest ich tu aż 26), najdłuższe to – Jaskinia Szczelina (140 m), oraz trudno dostępna, posiadająca 4 otwory Jaskinia Wschodnia (110 m). Inne, łatwiej dostępne, to Diabla Dziura oraz zlokalizowana nieco niżej Jaskinia Jeleniowska (15-metrowy fragment większej jaskini zniszczonej podczas eksploatacji wapienia).Skały porasta charakterystyczna roślinność naskalna, m.in. rojnik pospolity. Przez rezerwat przechodzi czerwony szlak miejski prowadzący przez zabytkowe i ciekawe turystycznie miejsca miasta Kielce.

W południowej części wzgórza wybudowano amfiteatr na ponad 5000 miejsc, który przekazano miastu w 1971 roku podczas obchodów IX wieków Kielc. Mają tu miejsce liczne koncerty i imprezy. Charakterystycznym elementem Kadzielni jest pomnik Bojowników o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie dłuta Józefa Sobczyńskiego odsłonięty w 1979 roku.
W 2010 roku z okazji obchodów IX wieków Kielc ,amfiteatr na Kadzielni przeszedł całkowitą przebudowę. Wybudowana została nowa scena wraz z garderobami i pomieszczeniami technicznymi. Zamontowane zostało zadaszenie: nad sceną stałe, a nad widownią rozsuwany dach. Wymienione zostały także ławki dla widzów. Obecnie amfiteatr mieści 5,5 tys osób, w którym odbywają się liczne imprezy kulturalne i koncerty.

Autor artykułu:Emilia Stelmaszczyk


Galeria Kadzielnia zdjęcia Marcin Gajda


Bibliografia:
1. Strona wikipedii
2. Oficjalna strona Urzędu miasta Kielce
3. Geopark-Kielce
4. Świętokrzyskie atrakcje