Kielce Wiadomości Sport Informacje

Miasto przedstawiło Nadzieje Kielc 2018

„Nadzieje Kielc” to doroczna nagroda przyznawana uczniom i absolwentom kieleckich szkół ponadgimnazjalnych za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy działalności społecznej. Wręczenie wyróżnień odbyło się w poniedziałek 10 września podczas gali w Domu Środowisk Twórczych.

  Miasto przedstawiło Nadzieje Kielc 2018

Pierwsza edycja nagród „Nadzieje Kielc” odbyła się w 1996 roku. Od tej pory Miasto przyznało 234 nagrody, w tym trzy Nagrody Specjalne. Laureaci nagrody „Nadzieje Kielc 2018” zostali wybrani po skrupulatnej analizie 34 wniosków, nadesłanych do Urzędu Miasta przez kieleckie szkoły ponadgimnazjalne. Oceny zgłoszeń dokonała Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce. Wybrano 10 laureatów: 4 uczniów za osiągnięcia z przedmiotów humanistycznych, 2 uczniów za osiągnięcia z przedmiotów ścisłych, 1 uczeń za osiągnięcia ekonomiczne i 3 uczniów za osiągnięcia sportowe.

Lista Laureatów Nagrody NADZIEJE KIELC 2018:
1. Bujak Dominik
2. Cedro Patryk
3. Chudzicki Maksym
4. Jaśkowska Katarzyna
5. Kamizela Aleksandra
6. Kasiński Adam
7. Litwin Piotr
8. Marzec Michał
9. Puchalski Olaf
10. Rysiński Wiktor

Bujak Dominik
Absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
Dominik jest zawodnikiem Salos Cortile Kielce. Od wielu lat osiąga liczne sukcesy
w pływaniu. Dominik w 2017 roku był uczestnikiem Mistrzostw Europy Seniorów
w Kopenhadze, uczestnikiem Mistrzostw Świata Juniorów Indianapolis, uczestnikiem Mistrzostw Europy Juniorów Netanya. W 2018 roku uzyskał I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców. Dominik jest 16 krotnym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów, zajął również pierwsze miejsce na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2017 roku.

Cedro Patryk
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
Patryk jest osobą wszechstronnie utalentowaną, poważnie traktującą swoje zadania
i obowiązki. Wyróżnia się silną wolą w dążeniu do celu i pracowitością. Potrafi umiejętnie połączyć swoje uzdolnienia i zainteresowania humanistyczne z matematycznymi. Będąc na profilu matematyczno–fizycznym, został Laureatem 6 miejsca IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Tematycznej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego, ponadto uzyskał tytuł laureata III stopnia w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH w 2018r, przeszedł do drugiego etapu Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz otrzymał dwukrotne wyróżnienie w Konkursie Fizycznym Eureka.

Chudzicki Maksym
Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
Maksym jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, pracowitą, życzliwą dla kolegów
i koleżanek. W trakcie edukacji starał się łączyć naukę ze swoją pasją, jaką jest tenis stołowy, z którym chciałby związać swoją przyszłość. Maksym w 2016 roku został powołany do Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych i reprezentował nasz kraj w Turnieju Juniorskim Romania Open, gdzie zajął 3 miejsce. W marcu 2017 roku brał udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Rumunia Ritto zdobywając tam 3 miejsce. Wielokrotnie uzyskiwał wysokie miejsca w Ogólnopolskich Turniejach Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych.

Jaśkowska Katarzyna
Uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.
Katarzyna jest niezwykle ambitną uczennicą, zdeterminowaną w sporcie, ale dbającą również o swój rozwój intelektualny. Osiąga dobre wyniki w nauce, łączy karierę sportową z obowiązkami szkolnymi. Katarzyna wielokrotnie zdobywała wysokie miejsca w różnych turniejach karate, m.in. II miejsce w European Karate Shinkyokushin Championships Juniors&Seniors 2018, I miejsce w Turnieju Kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy/ Mistrzostwa Polski Federacji Karate Shinkyokushin 2018, I miejsce w III Międzynarodowym Turnieju Karate Shinkyokushin 2017.

Kamizela Aleksandra
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.
Aleksandra jest osobą niezwykle aktywną i twórczą. Nie szczędzi czasu na rozwijanie swoich pasji związanych z biologią i medycyną. Bardzo dużo wysiłku wkłada w to, aby osiągnąć sukces. W roku szkolnym 2017/2018 Aleksandra została laureatką Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej.

Kasiński Adam
Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach.
Adam jest osobą bardzo pracowitą i twórczą, jest bystrym i kulturalnym człowiekiem, jest koleżeński i chętnie służy innym pomocą. Poważnie traktuje swoje obowiązki, jest perfekcjonistą. Jego pasją jest filozofia, a rozwijanie zainteresowań w tym kierunku przyniosło mu tytuł laureata 11 miejsca XXX Olimpiady Filozoficznej.

Litwin Piotr
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.
Życiową pasją Piotra jest filozofia i w tej dziedzinie odnosi sukcesy: zdobył tytuł laureata XXX Olimpiady Filozoficznej oraz finalisty podczas XXIX Olimpiady Filozoficznej. Ponadto Piotr fascynuje się współczesną polską literaturą i sam ma udane próby pisarskie: może pochwalić się wygraną w Konkursie Literackim „Historia Przyszłości”. W przyszłości chciałby zajmować się projektowaniem sztucznych inteligencji, dlatego też w październiku rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku kongnitywistyka.

Marzec Michał
Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach.
Michał był uczniem niezwykle ambitnym, o rozległych zainteresowaniach humanistycznych. Największe zainteresowania Michał przejawiał na lekcjach języka polskiego. W roku szkolnym 2017/2018 został laureatem 3 miejsca XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a w roku szkolnym 2016/2017 uzyskał tytuł finalisty XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego .

Puchalski Olaf
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.
Olaf to uczeń ambitny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, laureatem I stopnia Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, laureatem I stopnia o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej oraz finalistą XIX edycji Konkursu Internetowego z Matematyki Politechniki Warszawskiej. Olaf jest mistrzem organizacji zajęć: potrafi również znaleźć czas na swoje pasje: zajął I miejsce w kategorii instrumentaliści w konkursie „Pasje i Talenty” oraz w szkolnej Lidze Szachowej, trzecie w XVII Wojewódzkim Konkursie Gitary Klasycznej w 2017r.

Rysiński Wiktor
Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.
Wiktor jest bardzo ambitny, zawsze próbuje osiągnąć założony cel, a każdą porażkę traktuje jako cenną lekcję. Szczególnie interesuje się tematyką przedsiębiorczości, co potwierdzają jego osiągnięcia: został laureatem 24 miejsca XIII Olimpiady Przedsiębiorczości, uzyskał tytuł finalisty 37 miejsca XII Olimpiady Przedsiębiorczości. Swoją przyszłość wiąże z przedmiotami ekonomicznymi, dlatego zdecydował się na uzyskanie certyfikatu Young MBA.

foto/źródło UM Kielce