Kielce Wiadomości Sport Informacje

By wspierać potrzebujących, sport, kulturę. Program dla NGO

W sumie ponad 4 miliony złotych w 2019 roku samorząd województwa świętokrzyskiego przekaże na działalność organizacji pozarządowych. Będą one mogły starać się o dofinansowania na swoje działania w ramach konkursów. Fundusze pozwolą na realizowanie projektów ważnych dla społeczności w regionie.

By wspierać potrzebujących, sport, kulturę. Program dla NGO


Organizacje pozarządowe będą mogły starać się o fundusze między innymi na pomoc starszym, ubogim czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Przewidziane są też środki na kształtowanie życia kulturalnego w regionie czy ochronę dziedzictwa narodowego. Jednak największe środki zostaną przekazane na działalność związaną ze sportem.

- Ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Świętokrzyskie jest zagłębiem wielu talentów sportowych. Uważam, że nie możemy tego zaniedbywać. Niezwykle ważna i pożyteczna praca odbywa się również w małych klubach sportowych. Doceniamy te działania – komentował Andrzej Pruś, przewodniczący świętokrzyskiego Sejmiku. Podkreślał też, że organizacje pozarządowe to ważni i szanowani partnerzy w rozwijaniu regionu.

Program wspierania NGO był konsultowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, aby jak najlepiej pasował do obecnych w województwie organizacji i zaspokajał potrzeby regionu.

S.D.04.12.2018