Świętokrzyscy Mistrzowie Matematyki

26 października, w gmachu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wręczone zostały promesy stypendystom tegorocznej edycji programu „Mistrzowie Matematyki”. Program stypendialny „Mistrzowie Matematyki” realizowany przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z Fundacją mBanku, Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach został uruchomiony już po raz trzeci.

Świętokrzyscy Mistrzowie Matematyki

Uroczystego wręczenia promes „Mistrza Matematyki” dokonali: dr hab. inż. Barbara Gawdzik – dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK, Agnieszka Servaas – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu VIVE Textile Recycling, Grażyna Jarosz – Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom, dr Anna Sieczko - Wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Matematyki UJK, Monika Czajkowska - Koordynator programów Fundacji mBanku, W imieniu Kuratora Oświaty w Kielcach Kazimierza Mądzika - członek Kapituły Programu Waldemar Majchrzykiewicz.

Pani Grażyna Jarosz szczególnie ciepło powitała gości honorowych i stypendystów, akcentując jednocześnie olbrzymią rolę rodziców w kształceniu i rozwoju dzieci i młodzieży. „Cieszę się, że rodzice mogą być z was dumni i że są dzisiaj z wami. Cieszy mnie również, że to wy jesteście dzisiaj z rodzicami, bo właśnie dzięki nim jesteście w tym miejscu.” – powiedziała otwierając spotkanie. „Matematyka stanowi świetną zabawę, rozwija logiczne myślenie, ponadto daje możliwość samorealizacji oraz wiele satysfakcji. I o tej satysfakcji należy pamiętać na co dzień.” – dodała Grażyna Jarosz.

„Profesor Pogorzelski powiedział kiedyś, że matematyka jest melodią myśli. Być morze pośród Was są osoby, które tak jak on poprowadzą następców i będą zarażały pasją do tej dziedziny wiedzy - powiedziała podczas uroczystości Agnieszka Servaas, Wiceprezes Zarządu VIVE Textile Recycling, obdarowując uzdolnioną młodzież książką pt. „Zdobądź swój szczyt” autorstwa Angeliki Chrapkiewicz-Gądek. „Proszę przeczytajcie tę książkę po to, by uwierzyć w swoją siłę, własne marzenia. Życzę Wam dojścia na własny szczyt, osiągnięcia Waszego celu, radości, satysfakcji z łamania głów podczas rozwiązywania najtrudniejszych łamigłówek matematycznych” – dodała Agnieszka Servaas.

Wsparcie Programu na rok szkolny 2017/18 przyznano 20. uczniom klas gimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Stypendia 2017/18 otrzymali (w porządku alfabetycznym):
1. Barańska Julia
2. Błaszczyk Klaudia
3. Grunt Konrad
4. Janik Iga
5. Jantarski Michał
6. Kojacz Bartłomiej
7. Kośka Barbara
8. Kuc Piotr
9. Kusak Daniel
10. Kwiatek Maja
11. Kwiecień Magdalena
12. Kyzioł Krzysztof
13. Mętrak Tymoteusz
14. Pachuc Patrycja
15. Sabat Daria
16. Sabat Mateusz
17. Starzyk Andrzej
18. Szrek Joel
19. Tuz Szymon
20. Zamorski Maciej

Do Fundacji VIVE Serce Dzieciom wpłynęło aż 101 wniosków o stypendia w programie Mistrzowie Matematyki. Sprawdzanie wszystkich dokumentów, by spełniały wymogi Regulaminu – w szczególności punktacja konkursów z dwóch ostatnich lat szkolnych poprzedzających rok szkolny – wymagało dużej staranności i dokładności.

Stypendia przyznała Kapituła w składzie: Fundacja mBanku – Pani Monika Czajkowska, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pani Anna Sieczko, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pan Michał Kowalski, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pan Bartosz Trojanowski, Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pan Waldemar Majchrzykiewicz, VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. – Pani Elżbieta Wysocka, Fundacja VIVE Serce Dzieciom – Pani Grażyna Jarosz.

Partnerami Programu są: Fundacja mBanku, Fundacja VIVE Serce Dzieciom, Instytut Matematyki UJK w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach i VIVE Textile Recycling sp. z o.o.

Więcej o programie „Mistrzowie Matematyki” na stronie: fundacjavive.org.

BP VIVE