Miasto stara się o dofinansowanie unijne. W synagodze zrobią Centrum Lalek

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta ubiega się o dofinansowanie unijne. Pozyskana kwota pozwoli na zrealizowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – Etap III”. Wniosek złożono 30 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Miasto stara się o dofinansowanie rewitalizacji śródmieścia

W ramach inwestycji zaplanowano między innymi przebudowę Skweru im. Ireny Sendlerowej czy poprawę sposobu zagospodarowania otoczenia ulicy Bodzentyńskiej i placu Świętego Wojciecha. Przewidziano ponadto adaptację byłej synagogi na potrzeby Centrum Lalek, modernizację ulicy Głowackiego, połączenie ulicy Silnicznej z ulicą Warszawską oraz postanie promenady handlowo-spacerowej między ulicą Piotrowską a Aleją IX Wieków Kielc. Wymienione działania wynikają z Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020. Stolica naszego województwa zyska w ten sposób kolejne walory wizualne i użytkowe, aktywizując i integrując mieszkańców.

Prace rozpoczną się w przyszłym roku i zostaną sfinalizowane w roku 2021. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 23,9 mln złotych, z czego 13,8 mln pokryją środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Paulina Kalinowska 04.07.2017