Były dyrektor domaga się odszkodowania

Trwa spór pomiędzy nowymi władzami Kielc a Szymonem Mazurkiewiczem, byłym dyrektorem Kieleckiego Parku Technologicznego. Bliski współpracownik poprzedniego prezydenta zażądał odszkodowania za niesprawiedliwe, jego zdaniem, zwolnienie go z pracy. Ruszył w tej sprawie proces sądowy.

 Były dyrektor domaga się odszkodowania


Przypomnijmy, że na początku roku władze miasta wręczyły Szymonowi Mazurkiewiczowi wypowiedzenie. Uznano wówczas, że dyrektor działa na niekorzyść wizerunku i finansów KPT. Ten nie zgodził się z takimi ocenami. Co prawda odszedł z pracy ale postanowił wytoczyć miastu proces sądowy.

Przed polskim wymiarem sprawiedliwości Mazurkiewicz walczy o odszkodowanie w wysokości 27 tysięcy złotych, czyli trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Podczas pierwszej rozprawy w kieleckim sądzie nie doszło do ugody. Możliwość takiego załatwienia sprawy odrzuciły obie strony.

S.D.29.05.2019

Odpowiedzi