Kielce Wiadomości Sport Informacje

List Piłsudskiego po ponad 100 latach wrócił do Kielc

Muzeum Narodowe w Kielcach pozyskało wyjątkową pamiątkę. Zbiory, które możemy obejrzeć w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich wzbogacił list napisany własnoręcznie przez Józefa Piłsudskiego. Eksponat udało się zdobyć za kwotę 30 tysięcy złotych podczas jednej z warszawskich licytacji antykwarycznych. Zakup sfinansowała Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”.

List Piłsudskiego po ponad 100 latach wrócił do Kielc


Pismo Józefa Piłsudskiego do Prezydium Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego z 3 września 1914 roku dotyczyło między innymi braków materialnych, spadającego morale i prośby o uzbrojenie. Dziś jest ono świadectwem trudności, z którymi Józef Piłsudski jako komendant oddziałów strzeleckich musiał się mierzyć w przeszło sto lat temu. List napisany został w Kielcach.

Dyrektor MNKi dr hab. Robert Kotowski uznał, że przekazanie wylicytowanego listu jest dobrym zakończeniem roku, w którym świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. - To bardzo cenny obiekt w naszych zbiorach, który uzupełnia kolekcję związaną z Józefem Piłsudskim. Dokument prawdopodobnie podpisano w tym historycznym pomieszczeniu, w którym dziś się znajdujemy – mówił dr hab. Robert Kotowski odbierając list w pomieszczeniu Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Marcin Perz, prezes SSE „Starachowice” przyznał, że gdy list napisany ręką Piłsudskiego pojawił się w ofercie jednego z domów aukcyjnych uznano, iż unikat powinien wrócić do Kielc. - Oprócz wartości sentymentalnej ma on ogromną wartość historyczną i naukową, bo potwierdza ważną rolę Kielc w drodze ku niepodległości – ocenił Marcin Perz. Zdradził jednocześnie, że Strefa planuje kolejne tego typu zakupy z myślą o MNKi. Chodzi o pamiątki związane z Henrykiem Sienkiewiczem i Stefanem Żeromskim.

Poniżej prezentujemy treść listu z 1914 roku. Zapis jest zgodny z oryginałem.

Do prezydium sek. zach. NKN.
Kielce, 3. IX. 14. g. 2.00.
1) Offenzywa rosyjska zbliża się powoli.
2) Stan oddziału sanitarny nieświetny, głównie brak ciepłych mundurów i płaszczów. Jeżeli tego nie będzie, trzeba będzie większą część oddziałów odesłać do Krakowa.
3) Konieczne lepsze uzbrojenie, niż dotychczas. Stan moralny obniża się. Zaszkodziła próba ewakuacji naszych Komisariatów.
4) System rekwizycji obecny jest konieczny. Możeby kwity rekw. były wykupywane przez odpowiedni urząd?
5) Nie wiadomo, komu podlegać i kogo słuchać. Byłoby to b. wygodne, gdyby nie braki materialne, których w ten sposób nie wiadomo gdzie zaspokajać.
Najważniejsza prośba o broń.
J. Piłsudski

S.D.27.12.2018
fot.Muzeum Narodowe w Kielcach