Kielce Wiadomości Sport Informacje

„Laur Świętokrzyski”. Można zgłaszać wnioski

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się specjalna konferencja prasowa inaugurująca przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. W spotkaniu tym udział wzięli wojewoda Agata Wojtyszek, Wikariusz Generalny Diecezji Kieleckiej ksiądz Dariusz Gącik oraz Rektor Politechniki Świętokrzyskiej profesor Wiesław Trąmpczyński.

„Laur Świętokrzyski”. Można zgłaszać wnioski

„Laur Świętokrzyski” to wyróżnienie honorowe przyznawane od 2006 roku zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, wykazującym się największą aktywnością w jednej z kilku dziedzin. W ramach odsłony tegorocznej nagroda zostanie wręczona w siedmiu kategoriach: „Przedsiębiorstwo przyjazne środowisku”, „Gmina innowacyjna”, „Gmina przyjazna rodzinom i seniorom”, „Działanie na rzecz bezpieczeństwa”, „Działanie na rzecz polskiej pamięci historycznej”, „Lider dobroczynności” i „Osiągnięcie sportowe roku”. Zwycięzców wyłoni Komitet Honorowy, zaś wnioski, które można zgłaszać do 14 marca br., oceni zespół ekspertów.

Gala finałowa będzie miała miejsce 27 kwietnia w Targach Kielce.

Paulina Kalinowska 16.02.2018
fot.ŚUW