Kto zbuduje Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach?

Najważniejsza inwestycja oświatowa Miasta Kielce nabiera rozpędu. Kto zbuduje Centrum tego dowiemy się z ogłoszonego przetargu na wybór generalnego wykonawcy.

Kto zbuduje Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach

Niedawno został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020, a obecnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za budowę CK Technik oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ośrodek będzie składał się z trzech połączonych budynków, tj. trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego, dwukondygnacyjnego budynku administracyjnego oraz jednokondygnacyjnego zespołu pracowni do nauki zawodu. W sumie do dyspozycji uczniów i słuchaczy zostanie oddanych 8 tys m2, w których znajdą się pracownie do praktycznej nauki zawodu oraz sale dydaktyczne. Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja położona jest w Kielcach przy ul. Łódzkiej.

Od momentu przekazania placu budowy wykonawca będzie miał nie więcej niż 18 miesięcy na realizację inwestycji. Szacunkowa wartość zamówienia to kwota około 32 mln zł brutto.

Jak informuje Dominik Kraska, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach - Pierwsi uczniowie i słuchacze pojawią się w CK Technik pod koniec 2019 roku. Zgodnie z założeniami kształcenie będzie odbywało się w następujących kierunkach: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, w tym CNC, mechatronik, ślusarz, blacharz, spawacz, tokarz, frezer, szlifierz, informatyk.

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego znajduje się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój Miast, Priorytet Inwestycyjny 10a inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.