Co zrobić, aby otrzymać kredyt inwestycyjny dla firmy?

Kredyt inwestycyjny to dla wielu firm ogromna szansa na wdrożenie nowych inwestycji. Dzięki temu firma będzie w stanie zwiększyć swoje aktywa oraz otrzyma lepsze szanse na szybszy rozwój.

Co zrobić, aby otrzymać kredyt inwestycyjny dla firmy?


Co trzeba zrobić i jakie warunki spełniać, aby otrzymać ten rodzaj pożyczki? Na to pytanie postara nam odpowiedzieć ekspert od kredytów inwestycyjnych z firmy Expander.

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Jest to kredyt przeznaczony na realizacje przez przedsiębiorców inwestycyjnych służących powiększeniu i zwiększeniu obrotów przez firmę. Może on zostać przeznaczony na:

- zakup środków materialnych (przykładowo samochody)
- niematerialnych (oprogramowania komputerowe),
- finansowych (zakup akcji)
- rozbudowę obiektów.
- wykup udziałów w innym przedsiębiorstwie, zakup papierów wartościowych.

Kredyt inwestycyjny charakteryzuje się dużą wysokością dostępnych kwot. Często banki nie ustalają górnej granicy wysokości tego rodzaju pożyczki. Jednak firma starająca się o dofinansowanie powinna posiadać kredyt własny wynoszący od 20 – 30% wartości inwestycji.

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny

Pierwszym krokiem, który powinien zrobić każdy przedsiębiorca, zanim zaaplikuje o pożyczkę, jest rozmowa z doradcą lub ekspertem kredytowym (takie usługi są bezpłatne). Pomoże on oszacować ryzyko inwestycji oraz dobierze indywidualny produkt do potrzeb firmy.

Kiedy odpowiedni kredyt zostanie wybrany, następnym krokiem jest dostarczenie potrzebnych dokumentów. Lista wymaganych zaświadczeń różni się od siebie w zależności od banku. Jednak najczęściej wymagane są dokumenty takie jak:

- Biznesplan – musi być perfekcyjnie wykonany. To karta przetargowa, która służy do przekonania banku, że inwestycja będzie opłacalna, a firma będzie w stanie spłacić zaciągnięty dług.

- Dokumenty rejestrowe – może to być odpis z KRS, zaświadczenie o numerze REGON czy umowa spółki. Zbiór dokumentów finansowych w zależności od wybranej formy opodatkowania m.in. deklaracja PIT-36, zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów czy bilans oraz rachunek zysków i strat.

Dokumenty dodatkowe, takie jak wyciąg z rachunków firmowych czy dokumenty formalno-prawne przedsiębiorstwa.

Warunki kredytu inwestycyjnego

Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, biznesplan to as w ręku każdego przedsiębiorcy. Jeśli bank go zaakceptuje i zgodzi się, że pieniądze zostaną dobrze zagospodarowane, większość pracy jest zrobiona. Warto wspomnieć, że kredyt inwestycyjny jest przeznaczony nie tylko dla firm obecnych na rynku od dłuższego czasu, ale również tych nowo powstałych.
Po przyznaniu kredytu ważne jest, aby go zabezpieczyć oraz udowodnić wysokość osiąganych przez firmę przychodów.

Inna cenna informacja to fakt, że wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie i waha się pomiędzy 0-5%. Dodatkowo w koszt wchodzi marża banku, oplata przygotowawcza oraz prowizja za wcześniejszą wpłatę.

artykuł partnera