Konkurs "Pałac – perła w przestrzeni"

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Muzeum Narodowe w Kielcach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Narodowego ogłasza I edycję konkursu "Pałac – perła w przestrzeni".

 konkurs pałac perła w przestrzeni muzeum narodowe kielce

Celem konkursu jest skupienie uwagi na Pałacu Biskupów Krakowskich, jako najważniejszym zabytku miasta, odkrywanie jego historii, architektury i przyrody w całej przestrzeni Wzgórza Zamkowego, wzbudzanie wśród młodych ludzi inspiracji, wrażliwości na piękno, detal i przestrzeń, zachęcanie do uruchomienia wyobraźni, tworzenie własnego portretu miasta poprzez słowo, fotografię lub pracę plastyczną.

Konkursowi towarzyszą wykłady oraz inne przedsięwzięcia edukacyjne dotyczące historii Pałacu i Wzgórza, zorganizowane przez Muzeum Narodowe w Kielcach. Konkurs ujęty jest w trzech kategoriach: Słowo, Foto, Praca plastyczna.

W kategorii „ Słowo ” uczestnik konkursu w dowolnej formie (np. opowiadanie, esej, list) opisze swoje wrażenia, inspiracje związane z Pałacem i Wzgórzem, zaproponuje swój własny szkic literacki Wzgórza kiedyś, obecnie, a być może również w przyszłości.

W kategorii „ Foto ” uczestnik konkursu przedstawi w dowolnej technice do pięciu fotografii zainspirowanych Pałacem i Wzgórzem.

W kategorii „ Praca plastyczna ” uczestnik konkursu w dowolnej technice plastycznej przedstawi obraz, szkic lub rysunek zainspirowany architekturą, przyrodą czy dowolnym elementem Pałacu i Wzgórza, swoje wyobrażenie o nim lub wykreuje własną propozycję zmian w tej przestrzeni.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz do studentów. Poza wymienionymi kategoriami konkursowymi swoje prace mogą składać wszyscy chętni bez ograniczeń – prace nie będą podlegały wówczas ocenie konkursowej, choć Muzeum Narodowe zastrzega sobie prawo wyróżnienia najciekawszych prac.

Prace konkursowe można składać od 23 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi w marcu 2013 r., a publikacja wydawnictwa z wyróżnionymi pracami w II kwartale 2013 roku.

źródło Muzeum Narodowe w Kielcach